Výpis systémových zpráv

Stezka pro chodce a cyklisty, zajištění přístupu k zst. Stratov

Datum uveřejnění 26.03.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 25.01.2018
Označení verze Aktuální  (04.01.2019 13:31:54)
Systémové číslo P18V00002202
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Stezka pro chodce a cyklisty, zajištění přístupu k zst. Stratov
Druh Stavební práce
Popis Obec Stratov má záměr realizovat projekt „Stezka pro chodce a cyklisty, zajištění přístupu k zst. Stratov“, který je zaměřen na výstavbu nové dopravní infrastruktury pro pěší a cyklisty, která zajistí bezpečnost a zejména komfort pohybu pěších a cyklistů při docházce/dojížďce k železniční zastávce a umožní tak chodcům plynulý a bezbariérový pohyb v přidruženém prostoru stávající silnice III/3316.
SO101 – Komunikace a zpevněné plochy. Jedná se o novou v šířce 2,5 m, v režimu stezky pro chodce a cyklisty, trasovanou od jižního okraje obce (od č.p. 255) v přímém směru k železniční zastávce Stratov v délce cca 437m.
Na začátku řešeného úseku, v prostoru bezprostředně přilehajícímu k železniční zastávce, bude vně stezky vybudováno nové krátkodobé parkoviště.
V prostoru železniční zastávky bude za stávajícím přístřeškem vybudována odstavná plocha
pro jízdní kola, doplněna vhodným mobiliářem, kde budou moci cyklisté přestupující na vlakové
spojení uzamknout svá jízdní kola. Za parkovištěm, v navazující trase stezky, bude zřízen hospodářský přejezd stezky.
Stezka od hospodářského přejezdu posléze plynule pokračuje stávajícím terénem severně k okraji obce. Od staničení km 0,333 33 dochází vzhledem ke konfiguraci stávajícího terénu k výraznějšímu stoupání stezky. K zajištění komfortnějšího pohybu pro osoby s omezenou schopností pohybu je tak vybudována paralelní komunikace v délce cca 110 metrů a šířce 1,5 m, vyznačená pouze jako stezka pro pěší. Konec stezky pro smíšený pohyb pěších a cyklistů je posléze plynule vyveden do prostoru obytné zóny navazující místní komunikace u č.p. 255, vymezená část pouze pro pohyb pěších pak na stejnou komunikace navazuje v prostoru u č.p. 146.
Povrch plochy navrhované stezky pro chodce a cyklisty bude proveden lokálně ze zámkové dlažby, na většině délky pak s asfaltobetonovým krytem.
Odvodnění zpevněných ploch je řešeno příčným a podélným vyspádováním do zeleně, kde bude srážková voda přirozeně zasakovat. V prostoru nového parkoviště bude srážková voda svedena do nově navržené uliční vpusti, která bude svedena do vsaku
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 752 400,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce na výstavbě kanalizace
  • Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
  • Chodníky a jiné zpevněné povrchy
Datum ukončení příjmu nabídek 09.02.2018 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Stezka pro chodce a cyklisty, zajištění přístupu k zst. Stratov
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Stratov
IČO 00239828
Adresa
Stratov 90
28922 Stratov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 237256

Nahoru