Výpis systémových zpráv

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY

Datum uveřejnění 24.01.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 24.01.2018
Označení verze Aktuální  (29.07.2020 14:21:04)
Systémové číslo P18V00000532
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v úpravě stávající ZŠ a zejména v přístavbě objektu tělocvičny. Ve stávající budově ZŠ bude na místo původního vstupu vybudována šatna, která bude zrušena vybudováním přístupu k výtahu. Podlaha v nové šatně bude srovnána na úroveň podlahy v chodbě. Stávající vstupní dveře budou výškově upraveny na výšku nové podlahy a budou sloužit jako nouzový východ. Ze stávající malé tělocvičny, kterou nahradí nová přístavba, vznikne učebna a z přilehlé nářaďovny další šatna.
Přístavba tělocvičny je navržena jako železobetonový skelet založený na ŽB patkách s dřevěnou vazníkovou střechou a zavěšeným kazetovým podhledem. Zastřešení tělocvičny bude pultovou střechou se skonem 5°, pomocí dřevěných vazníků. Spojovací vstupní část a výtahová šachta budou zděné, s plochou jednoplášťovou střechou s atikami.
Pod plánovanou přístavbu se nachází stávající vodovod PVC D90, který bude nutné přeložit. Nová trasa přeložky povede v zatravněném okraji ulice Údolní, parcelní číslo 130/1, 129, 128, 116/1a její délka bude 72,80 m. Materiál bude použit PE100 RC D 90, krytí min 1,20m.
Předmětem veřejné zakázky je taktéž provedení přeložky vodovodu nacházejícího se převážně na území ZŠ.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 17 500 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební úpravy školních budov
Datum ukončení příjmu nabídek 02.03.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Suchohrdly
IČO 67024645
Adresa
Těšetická 114
66902 Suchohrdly
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 210975

Nahoru