Výpis systémových zpráv

Stavební úpravy Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace - prostory domova se zvláštním režimem ve 2.NP a 3.NP budovy

Datum uveřejnění 09.02.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 09.02.2018
Označení verze Aktuální  (18.12.2018 13:14:15)
Systémové číslo P18V00000939
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Stavební úpravy Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace - prostory domova se zvláštním režimem ve 2.NP a 3.NP budovy
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav vnitřních prostor 2.NP a 3.NP severního křídla budovy Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace. Stavební práce budou z větší části probíhat uvnitř budovy č.p. 312 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, stojící na pozemku parc. č. 523 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, který se nachází v zastavěném území, v bezprostřední blízkosti centra města. Jedná se o změnu dokončené stavby, přičemž účel užívání celého objektu jako takového se nemění. V rekonstruovaném druhém a třetím nadzemním podlaží bude zřízena a poskytována služba „Domova se zvláštním režimem“, a to v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Stavebními úpravami jsou myšleny změny dispozičního řešení a s tím související práce – nové příčky, zazdívky nebo vybourání nových otvorů v nenosných i nosných stěnách, nové výplně otvorů (vnitřní a vnější okna, dveře), klempířské a zámečnické prvky, nové omítky, vybavení interiérů, nové vnitřní rozvody TZB – kanalizace, voda, elektroinstalace silnoproud i slaboproud, vytápění, vzduchotechnika. Napojení objektu na stávající přípojky zůstane zachováno. Stavebními úpravami nedojde ke zvýšení spotřeby jednotlivých medií.

Stavební úpravy budou provedeny na základě projektové dokumentace, ve stupni pro stavební povolení a pro provádění stavby, zpracované společností ARPIK Ostrava s.r.o., se sídlem Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 47667419 (dále jen „projektová dokumentace“). Projektová dokumentace byla zpracována v prosinci 2016 a je přílohou zadávací dokumentace. Stavební úpravy pak budou provedeny také podle stavebního povolení vydaného dne 28. 02. 2017 Městským úřadem Frýdlant nad Ostravicí, odborem regionálního rozvoje a stavebního úřadu pod č. MUFO 6933/2017, sp. zn. MUFO_S 6966/2016. Stavební povolení nabylo právní moci dne 17. 03. 2017 a je přílohou zadávací dokumentace.

Stavebními úpravami dojde ke zkvalitnění vnitřního prostředí a provozu jak pro klienty, tak pro zaměstnance Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace. Stavební úpravy jsou dle projektové dokumentace rozděleny na tyto stavební objekty:
SO 01 „Stavební úpravy Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, příspěvkové organizace – prostory Domova se zvláštním režimem ve 2.NP a 3.NP budovy“
SO 02 Atrium
PS 01 Výtah
Předmětem stavebních úprav (předmětem této veřejné zakázky) pak nebude stavební objekt SO 02 Atrium.

V rámci stavebního objektu SO 01 vznikne devět dvoulůžkových pokojů a šest jednolůžkových pokojů, vždy s vlastním hygienickým zázemím. V 2.NP a 3.NP bude umístěno vždy 12 klientů se zvláštním režimem. Celkem tedy 24 klientů. Z hlediska provozu jsou umístěny hlavní společné koupelny pro ubytované klienty vždy uprostřed řešené části jak v 2.NP, tak i 3.NP. Koupelna bude vybavena mobilním sprchovacím lůžkem, pevnou vanou (výškově polohovatelnou), umyvadlem, zástěnou se sprchou a WC. Do 2.NP bude umístěno zázemí pro zaměstnance, které obsahuje předsíňku s umyvadlem a sprchou a dále samostatnou místností s WC. Do 3.NP bude umístěno zázemí pro zaměstnance/ošetřující personál, tzn. denní místnost, sociální zázemí – předsíň s umyvadly, samostatnou sprchou a WC, a dále pracoviště – sesterna. Pro provoz jsou navrženy samostatné sklady pro špinavé prádlo, čisté prádlo a dále dva běžné sklady. Dále je na každém patře umístěna úklidová místnost, která obsahuje výlevku, pračku a umyvadlo. V 2.NP a 3.NP budovy jsou rovněž společenské prostory pro aplikaci sociálních metod, společenské a aktivizační činnosti s klienty sociální služby.

Předmětem stavebního objektu PS 01 bude rekonstrukce stávajícího výtahu, který musí splňovat parametry evakuačního výtahu a musí být vybaven pro přepravu imobilních osob dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Navržen je trakční lůžkový evakuační výtah bez strojovny se strojem ve výtahové šachtě nad posledním podlažím. Ve 3.NP bude umístěn rozvaděč vedle dveří. Rozvaděč bude vykazovat požární odolnost El 30 Sm DP1. Výtah bude mít nosnost 1600 Kg, rychlost 1,0 m/s. Výtah bude umístěn ve stávající zděné šachtě o půdorysných rozměrech 2400x2700 mm. Velikost kabiny výtahu je navržena o půdorysných rozměrech 1500x2300 mm, výška 2150 mm. Počet stanic: čtyři. Ve 3.NP bude do vzdálenosti 2,0 m od výtahu umístěna skříňka s ovládacím klíčem.

Součástí předmětu veřejné zakázky je také odvoz vzniklého odpadu, přičemž je požadováno, aby co největší množství odpadu bylo recyklováno a využito jako druhotná surovina.

Vše na základě uzavření písemné smlouvy mezi zadavatelem a jedním dodavatelem.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 35' 30.4883" N, 18° 21' 30.6176" E
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
  • Rekonstrukce budov
Datum ukončení příjmu nabídek 13.03.2018 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Stavební úpravy Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace - prostory domova se zvláštním režimem ve 2.NP a 3.NP budovy
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Frýdlant nad Ostravicí
IČO 00296651
Adresa
Náměstí 3
73911 Frýdlant nad Ostravicí
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60060194

Nahoru