Výpis systémových zpráv

Stavební úpravy obecní knihovny a přístavba výtahu

Datum uveřejnění 11.05.2015  
Datum zahájení zadávacího řízení 11.05.2015
Označení verze Aktuální  (04.06.2015 09:46:17)
Systémové číslo P15V00002693
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Stavební úpravy obecní knihovny a přístavba výtahu
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav obecní knihovny spočívající v přestavbě sociálního zařízení a dále také v přístavbě výtahu.
Podrobný popis předmětu plnění je uveden v příloze č. 3 výzvy – projektové dokumentaci a dále také v soupise stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
S touto veřejnou zakázkou také souvisí veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku interiérového vybavení, která je vyhlašována v samostatném výběrovém řízení. Předpokládá se součinnost mezi dodavatelem stavebních prací a dodavatelem interiérového vybavení.
Veřejná zakázka není dělena na části.
Podrobný popis předmětu plnění je uveden v projektové dokumentaci s názvem „Stavební úpravy obecní knihovny – přestavba sociálního zařízení a přístavba výtahu, k.ú. Kunín, parc.č. 421, 422/6“ byla zpracována Ing. arch. Lukášem Krekáněm – kedDesign, místem podnikání Opava, Kateřinky, Fügnerova 769/33, PSČ 747 05, IČO 73180980, ve stupni dokumentace zadání stavby, z dubna 2015.
Projektová dokumentace rovněž obsahuje informace týkající se dodávky interiérového vybavení (nábytku), které je samostatným výběrovým řízením. Tyto informace slouží uchazeči k získání uceleného přehledu o záměru zadavatele.
Technický dozor nesmí být prováděn dodavatelem ani osobou s ním propojenou.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 683 482,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 22.05.2015 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Kunín
IČO 00600733
Adresa
Kunín 69
74253 Kunín
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 348008

Nahoru