Výpis systémových zpráv

Stavební úpravy MŠ Slunečná ve Vysokém Mýtě

Datum uveřejnění 18.04.2013  
Označení verze Aktuální  (28.05.2013 11:48:30)
Systémové číslo P13V00001984
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Stavební úpravy MŠ Slunečná ve Vysokém Mýtě
Druh Stavební práce
Popis Jedná se o stavební úpravu části stávajícího technického pavilonu v areálu MŠ Slunečná, Slunečná 220, 566 01 Vysoké Mýto. Technický pavilon je dobře přístupný z místní komunikace ul. Slunečná.
Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený s plochou střechou o celkovém půdorysném rozměru 38,9 m x 13,3 m. Konstrukčně je objekt tvořen pilíři se ztužením železobetonovými věnci s cihelnými vyzdívkami. Stropy jsou skládány z prefabrikovaných panelů. Technický pavilon byl v roce 2009 zateplen a byly vyměněny výplně otvorů ve vnějším plášti. Provozně je technický pavilon rozdělen na dvě samostatné části: provoz kuchyně s hygienickým zázemím a kanceláří ředitelky školy a bývalou centrální kotelnu.
Z důvodu provedené decentralizace vytápění jednotlivých pavilonů v areálu školy původní prostor kotelny ztratil svůj význam a v současné době je z velké části nevyužit. Tím vznikl prostor pro vytvoření nové třídy mateřské školy.
Stavební práce je nutno provádět s ohledem na provoz mateřské školy! Je navrženo vybourání stávajících dělících příček pro vytvoření nové dispozice dotčené části, vybourání obkladů stěn kotelny, otvorů pro okna v štítové stěně z východní strany. Výškové sjednocení podlah bývalé kotelny s podlahou v kuchyňské části s provedením zateplení podlahy. Provedení dispozičních úprav pro vytvoření třídy mateřské školy včetně stavebního oddělení technického vybavení (rozvodny elektro apod.), nové rozvody elektro a zdravotně technických instalací a úpravou vytápění dotčené části objektu. Současně s prováděním stavebních úprav bude provedeno přepojení otopných těles severní topné větve objektu – stávající rozvody topné vody kolektorem jsou ve špatném technickém stavu.
Technické údaje stavby
užitná plocha dotčené části: 168m2
světlá výška dotčené části: 3m
podélná osa objektu: východ-západ

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je v projektové dokumentaci pro provedení stavby od společnosti OPTIMA spol. s r. o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto z 02/2013, zak. č. 3564-13-3 a jejich přílohách.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 062 031,00 Kč
Druh ZŘ Přímé zadání - Zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Pardubický kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
URL detailu veřejné zakázky http://deska.vysoke-myto.cz/verejne-zakazky
Smlouva Stavební úpravy MŠ Slunečná ve Vysokém Mýtě
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Vysoké Mýto
IČO 00279773
Adresa
B.Smetany 92
56632 Vysoké Mýto
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60053784

Nahoru