Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Stavební úpravy a zateplení objektu MŠ Jeseník...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 03.05.2013  
Datum zahájení zadávacího řízení 03.05.2013
Označení verze Aktuální  (10.07.2013 14:59:42)
Systémové číslo P13V00002352
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Stavební úpravy a zateplení objektu MŠ Jeseník nad Odrou
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky jsou stavební práce za účelem zateplení části budovy objektu občanské vybavenosti, v němž se nachází provozovna zubní ordinace, kadeřnictví, školní kuchyně a jídelna. V současné době se v horní části objektu dokončuje nástavba 7 bytových jednotek.
Stavebními úpravami dojde k zateplení stěn I.NP a střešního pláště spojovacího krčku, bude provedena úprava vstupu do I.S, bude odbourán přístavek pro uložení plynových lahví, stávající plynoměrová HUP, podezdívky venkovních schodišť, shoz uhlí
a odbourání stávajícího komínového tělesa v I.NP po úroveň terénu. V rámci stavebních úprav budou dále částečně odstraněny obklady kabřince na zdivu samotného objektu a veškeré obklady na zdivu schodiště do suterénu a toto bude dle PD také částečně odbouráno. Nově bude provedeno vstupní venkovní schodiště jako přístupové schodiště k budovaným bytovým jednotkám ve II.NP, zateplení objektu – fasáda EPS-F a střecha EPS parozábraně z asf. pásu. Nová okna a dveře ve fasádě objektu budou plastová. Hydroizolace střechy bude provedena z HI izolačních pásů. V místě výměny všech uzávěrů otvorů resp.nově osazených otvorů bude provedena vysprávka stávajícího ostění s přeštukováním. Před objektem dojde k úpravě stávající zpevněné plochy – vstupního schodiště do I.S. Nově bude tato plocha provedena z bet. zámkové dlažby. Část plochy bude po provedení terénních úprav opětovně zatravněna, kolem objektu bude nově proveden okapový chodník z betonových dlaždic 500/5000 uložených do pískového lože.

Předpokládaný postup výstavby:

- 1. etapa – bourací práce
- 2. etapa – stavební úpravy - hrubá stavba
- 3. etapa – stavební úpravy - výměna oken
- 4. etapa – stavební úpravy – zateplení objektu
- 5. etapa – stavební úpravy – dokončovací práce
- 6. etapa – úprava zpevněných a dalších ploch kolem objektu.

Realizace bude z provozních důvodů provedena v měsících červenec – srpen, nejzazší termín pro předání díla je nejpozději do 25. 8. 2013.
Další podmínky realizace jsou stanoveny v návrhu smlouvy o dílo – viz. příloha. Podrobný popis jednotlivých druhů stavebních prací je uveden v přiloženém položkovém rozpočtu a v projektové dokumentaci.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 900 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Tepelné izolace
Datum ukončení příjmu nabídek 17.05.2013 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Stavební úpravy a zateplení objektu MŠ Jeseník nad Odrou
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Jeseník nad Odrou
IČO 00297976
Adresa
Jeseník nad Odrou 256
74233 Jeseník nad Odrou
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 220681

Nahoru