Výpis systémových zpráv

„Sportovní hala na p.č. 105 a 1655/2 v Rasoškách“

Datum uveřejnění 11.12.2012  
Datum zahájení zadávacího řízení 10.12.2012
Označení verze Aktuální  (28.03.2013 12:36:14)
Systémové číslo P12V00004002
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „Sportovní hala na p.č. 105 a 1655/2 v Rasoškách“
Druh Stavební práce
Popis Předmět veřejné zakázky zahrnuje 2 dílčí části plnění A) Zázemí sportovní haly a B) Hřiště s umělým povrchem.
A)Sportovní hala na p.č. 105 a 1655/2 v Rasoškách – Zázemí sportovní haly - Předmětem veřejné zakázky je realizace zázemí sportovní haly, kde budou umístěny sklady nářadí, dvě šatny, záchody a umývárny, klubovna s bufetem, zázemí bufetu, technická místnost. Zázemí tělocvičny je navrženo ze zdiva z cihelných tepelně izolačních tvárnic, zastřešení bude plochou střechou z dřevěných trámů, krytina z asfaltových modifikovaných pásů na bednění z OSB desek a zateplený podhled. Tato část veřejné zakázky zahrnuje dále objekty: zpevněné plochy a venkovní úpravy, přípojky inženýrských sítí (odvod odpadních vod, zásobování vodou, elektroinstalace, plynová zařízení), ČOV a Zrušení studny.(podrobněji popsáno v projektové dokumentaci).
B)Sportovní hala na p.č. 105 a 1655/2 v Rasoškách – Hřiště s umělým povrchem - Stávající antukové hřiště bude nahrazeno novým s umělým povrchem o rozměrech 24x42 m včetně nového ochranného oplocení pro zachycení míčů a vybavení. (podrobněji popsáno v projektové dokumentaci).
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 části, přičemž každý uchazeč o veřejnou zakázku se může přihlásit do jedné nebo obou částí veřejné zakázky, v nichž splní požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci. Části zakázky jsou vymezeny podle druhu plnění. Předpokládaná hodnota zakázky celkem činí:
9 630 701 bez DPH. Předpokládaná hodnota za část A) veřejné zakázky (zázemí sportovní haly) činí: 7 219 824 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota za část B) veřejné zakázky (hřiště s umělým povrchem) činí:2 410 877 Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídek pro část A) končí dne 15. ledna 2013 v 17:30 hodin a pro část B)dne 15. ledna 2013 v 17:00 hodin.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční pro část A) dne 15. ledna 2013 v 17:35 hod a pro část B)dne 15. ledna 2013 v 17:05 hod.

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 9 630 701,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 240446
Hlavní místo plnění Královéhradecký kraj
Předmět CPV
  • Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
Datum ukončení příjmu nabídek 15.01.2013 17:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva „Sportovní hala na p.č. 105 a 1655/2 v Rasoškách“
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Rasošky
IČO 00272973
Adresa
Rasošky 50
55221 Rasošky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 240220

Nahoru