Výpis systémových zpráv

Společné aktivity obcí mikroregionů Žulovska a Javornicka při integraci osob ze sociálně vyloučených romských lokalit – Výběr poskytovatele sociálních služeb a fakultativních činností

Datum uveřejnění 30.03.2012  
Datum zahájení zadávacího řízení 30.03.2012
Označení verze Aktuální  (25.07.2012 14:37:33)
Systémové číslo P12V00000247
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Společné aktivity obcí mikroregionů Žulovska a Javornicka při integraci osob ze sociálně vyloučených romských lokalit – Výběr poskytovatele sociálních služeb a fakultativních činností
Druh Služby
Popis Předmětem veřejné zakázky je poskytování sociálních služeb a fakultativních činností, které jsou obsahem individuálního projektu obce Vápenná realizovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v oblasti podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit. Individuální projekt je z 85 % financován z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu České republiky.
Předmětem výběrového řízení jsou tyto sociální služby poskytované na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a fakultativní činnosti.
Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (sociální služba), prevence kriminality (fakultativní činnost), dluhové poradenství (fakultativní činnost)
Část 2 – Terénní programy (sociální služba), pracovní poradenství (fakultativní činnost)
Část 3 – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (sociální služba)
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci a relevantních přílohách.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 16 446 911,00 Kč
Druh ZŘ Ostatní zadávací řízení dle zákona č.137/2006 Sb.
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Olomoucký kraj
Předmět CPV
  • Sociální péče a související služby
Lhůta pro podání žádostí o účast
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Vápenná
IČO 00303526
Adresa
Vápenná 442
79064 Vápenná
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 102595

Nahoru