Výpis systémových zpráv

Splašková kanalizace Trojanovice

Datum uveřejnění 21.01.2013  
Datum zahájení zadávacího řízení 21.01.2013
Označení verze Aktuální  (21.05.2013 08:34:47)
Systémové číslo P13V00000237
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Splašková kanalizace Trojanovice
Druh Stavební práce
Popis Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající ve výstavbě kanalizačního řadu v obci Trojanovice – lokalitě II: „Zahrádky“.

Obecně lze uvést, že předmět veřejné zakázky spočívá pro vedení stavebních prací odvedení splaškových vod v částech obce Trojanovice – lokality II.: Zahrádky, z individuální zástavby rodinných domků a chat na jižní straně lokality a napojení na čističku odpadních vod Frenštát pod Radhoštěm. Plnění veřejné zakázky zahrnuje napojení splaškové kanalizace do již provedených splaškových kanalizací obce Trojanovice, které jsou napojeny na páteřní jednotnou kanalizaci. Hlavní kanalizační sběrač probíhá podél vodního toku Lomná s napojením na jednotnou kanalizaci města Frenštát pod Radhoštěm a dále na centrální ČOV města Frenštát pod Radhoštěm.

Stavební práce jsou blíže specifikovány v projektové dokumentaci zpracované Ing. Jaroslavem Gromanem, IČ 11180137, s místem podnikání Studénka, Bezručova 879, PSČ 742 13, která je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace.

Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla.

Předmět veřejné zakázky je klasifikován dle klasifikace CPV: 45232400-6 - Stavební práce na výstavbě kanalizace, 71320000-7 - Technické projektování, 71315300-2 - Stavební geodézie.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 12 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce na výstavbě kanalizace
Datum ukončení příjmu nabídek 01.03.2013 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Trojanovice
IČO 00298514
Adresa
Trojanovice 210
74401 Trojanovice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 219359

Nahoru