Výpis systémových zpráv

Splašková kanalizace a ČOV v obci Křepice

Datum uveřejnění 02.07.2014  
Datum zahájení zadávacího řízení 02.07.2014
Označení verze Aktuální  (01.09.2014 18:24:04)
Systémové číslo P14V00003868
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Splašková kanalizace a ČOV v obci Křepice
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v obci Křepice ukončené mechanicko – biologickou ČOV.
Splašková kanalizace je navržena jako tlaková o celkové délce 2 889,5 m. Každá nemovitost bude opatřena vlastní domovní čerpací stanicí (DČS). Z domovních čerpacích stanic bude splašková voda čerpána podružnými řady PE d 40 mm do hlavních kanalizačních řadů z PE d 50 mm až PE d 75 mm na ČOV. Navržená ČOV je mechanicko-biologická v zastřešeném objektu o kapacitě 138 EO. Vyčištěná voda z ČOV bude ústit prostřednictvím stoky „a“ gravitačně potrubím DN 250 mm do recipientu Křepický potok
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 17 128 200,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 487117
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 48° 59' 14.6047" N, 16° 5' 50.6598" E
Předmět CPV
  • Stavební práce na výstavbě kanalizace
  • Výstavba kanalizačních čerpacích stanic
  • Výstavba čistíren odpadních vod
  • Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
Datum ukončení příjmu nabídek 25.07.2014 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Křepice
IČO 00637408
Adresa
Křepice 45
67140 Křepice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 487154

Nahoru