Výpis systémových zpráv

Snížení energetické náročnosti provozu mrazírny společnosti MD Logistika, a.s. II – 3. etapa - Výměna 12 dveřních otvorů v mrazírně C1 – C8 – 2. řízení

Datum uveřejnění 13.01.2021  
Označení verze Aktuální  (13.01.2021 17:21:49)
Systémové číslo P21V00000180
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Snížení energetické náročnosti provozu mrazírny společnosti MD Logistika, a.s. II – 3. etapa - Výměna 12 dveřních otvorů v mrazírně C1 – C8 – 2. řízení
Druh Dodávky
Popis Předmětem této zakázky je realizace 3. etapy projektu s názvem Snížení energetické náročnosti provozu mrazírny společnosti MD Logistika, a.s. II, a to výměny 12 dveřních otvorů v mrazírně C1 – C8.

Předmětem 3. etapy je výměna 12-ti pojezdových vrat. Vrata se nachází ze severní strany a oddělují manipulační chodbu od mrazíren (11 vrat ze severní strany, 1 vrata ze strany jižní). Stávající vrata jsou již zastaralá a nevyhovují z hlediska izolační schopnosti, složitostí ovládání ani rychlostí posuvu.
Jsou netěsná a značně poškozená především od manipulace s vysokozdvižnými vozíky (samotná vrata nedisponují příliš velkou mechanickou odolností). Dalším aspektem k plánované výměně je jejich pomalý chod, který podstatně zvyšuje ztrátu chladu z jednotlivých mrazírenských komor. Naopak dochází k nežádoucímu navyšování vlhkého vzduchu, který do komory vniká při každém otevření.

Nová moderní vrata musí mít izolační schopnost, musí zamezit prostupu studeného a teplého vzduchu, musí mít vysokorychlostní chod a vysokou odolnost vůči nárazům (především od vysokozdvižných vozíků). Vrata budou plně automatizována. Technologie vrat musí být vhodná k použití při teplotách od +30°C do -30°C.

Instalace bude probíhat za plného provozu do stávajících stavebních otvorů mrazírny (C1, C2, C3B, C4C, C4D, C5C, C5D, C6C, C6D, C7C, C7D, C8B). Otvory před samostatnou montáží nových vrat nutné opravit (stávající oplechované otvory jsou místy poškozené). Po montáži nových vrat budou opraveny i prahy.

Postup opravy prahů včetně instalace dveří:
- Demontáž původních vrat (demontovaná vrata si ponechá zadavatel – nebudou likvidována!)
- Instalace vrat nových
- Odfrézování stávajícího prahu v celé délce pod vraty (v šířce cca 300 mm, hloubce 100 mm)
- Důkladné vyčištění vyfrézované drážky
- Vylití drážky speciální emulzí tak, aby po spuštění pojezdových vrat došlo k utěsnění otvoru

Požadavky na nová vrata:
- součinitel prostupu tepla na vrata u=max. 2,8 W/m2K,
- vrata pracují v teplotním režimu od +30°c až -30°c,
- automatická detekce pohybu vysokozdvižných vozíků a osob do vrat (do a ze skladu) a následné otevírání a zavíráni dveří,
- bezpečnostní zařízení před vraty a za nimi, které nedovolí zavřít vrata, pokud se u nich někdo/něco pohybuje,
- nouzové otevírání vrat (výpadek elektřiny, porucha vrat) zevnitř skladu,
- požadavek na směr otevírání vertikální.
- křídlo má systém, který zajistí aktivní vyhřívání z důvodu automatického odstranění námrazy z obou stran.
- požadavek na způsob otvírání rolováním z důvodu omezeného prostoru,
- křídlo vrat odolává nárazům manipulační techniky,
- samoopravitelné navedení křídla po nárazu,
- rychlost otevírání min. 1,8 m/s,
- rychlost zavírání 0,5 m/s,
- zařízení na uzamykání chodu dveří,
- světelná signalizace chodu vrat z obou stran.

Požadavky napojení vrat na elektrotechniku:
- 1 vrata = 400 V, elektromotor 2,2 kW, vytápění 1,25 kW/h

Jedná se o samostatnou zakázku. Zadavatel tedy neumožňuje dílčí plnění.

Podrobný popis předmětu plnění a technických podmínek je obsažen v projektové dokumentaci, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace jako její Příloha č. 1.

Součástí nabídky účastníka musí být rovněž vyplněné a a podepsané čestné prohlášení o splnění technických parametrů nabízeného plnění (Příloha č. 5 k této zadávací dokumentaci).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 6 850 000,00 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Pardubický kraj
Předmět CPV
  • Dveře
  • Instalace dveřních rámů
Datum ukončení příjmu nabídek 15.02.2021 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název MD logistika, a.s.
IČO 60108703
Adresa
Křičenského 451
53303 Dašice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 633650

Nahoru