Výpis systémových zpráv

Snížení emisí NOx na fluidních kotlích K4 a K5 - Alpiq Generation (CZ) s.r.o.

Datum uveřejnění 18.01.2013  
Datum zahájení zadávacího řízení 18.01.2013
Označení verze Aktuální  (31.07.2013 13:29:34)
Systémové číslo P13V00000220
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Snížení emisí NOx na fluidních kotlích K4 a K5 - Alpiq Generation (CZ) s.r.o.
Druh Dodávky
Popis Předmětem plnění této Veřejné zakázky je provedení takových opatření v provozu fluidních kotlů K4 a K5, která povedou ke snížení emisí NOx na hodnotu budoucích emisních limitů 200 mg/Nm3ref v rozsahu: Snížení emisí pomocí primárních opatření - posoudit stávající systém distribuce spalovacího vzduchu, optimalizovat systém a navrhnout úpravy tohoto systému tak, aby bylo pomocí primárních opatření dosaženo maximálně možného snížení emisí s cílem minimalizovat spotřebu aditiva. Snížení emisí pomocí sekundárních opatření - instalovat nové zařízení, které bude pomocí metody nekatalytické selektivní redukce NOx (SNCR) zajišťovat snížení tvorby emisí NOx pod hodnotu budoucího emisního limitu při provozu fluidního kotle K4 a K5 s proměnným výkonem při provozu bloku v regulačních podpůrných službách pro ČEPS.
Toto zařízení bude sestávat ze zařízení ke stáčení, skladování a dopravě aditiva do fluidního kotle K4 a K5 v potřebném množství a bude navrženo tak, aby bylo v souladu s platnou legislativou, zejména pokud se týká ochrany před znečištěním povrchových a podzemních vod.
Předmět plnění Veřejné zakázky musí být proveden formou služby „na klíč“ a bude zahrnovat veškeré dodávky věcí, prací a služeb spojených se zhotovením předmětu Veřejné zakázky, která bude zahrnovat stavební anebo montážní práce a související projektové či inženýrské činnosti.
Součástí plnění bude rovněž zpracování odborných dokumentů potřebných pro jednání s orgány veřejné správy a potřebných pro udělení příslušných povolení a propagace tohoto projektu, která bude spočívat v dodání a umístnění propagačních materiálů dle čl. 7.2 Závazných pokynů pro žadatele příjemce podpory v OPŽP a Grafického manuálu publicity pro OPŽP.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 120 270 000,00 Kč
Druh ZŘ Jednací řízení s uveřejněním
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 343273
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Parní kotle
Datum ukončení příjmu nabídek 23.05.2013 10:00:00
Lhůta pro podání žádostí o účast 01.03.2013 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Alpiq Generation (CZ) s.r.o.
IČO 26735865
Adresa
Dubská 257
27203 Kladno - Dubí
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 218101

Nahoru