Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

SMYSLOVÁ ZAHRADA – STAVEBNÍ ÚPRAVY ZAHRADY ZŠ,...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 06.05.2012  
Datum zahájení zadávacího řízení 06.05.2012
Označení verze Aktuální  (13.08.2012 22:45:23)
Systémové číslo P12V00000447
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky SMYSLOVÁ ZAHRADA – STAVEBNÍ ÚPRAVY ZAHRADY ZŠ, MŠ SPECIÁLNÍ, KOMENSKÉHO 64, NOVÝ JIČÍN
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je revitalizace zahrady školy, tzn. dodávka dřevěných prvků z akátového dřeva. Součástí zakázky jsou i stavební úpravy nutné pro realizaci zahrady. Předmětem zakázky je tudíž dodávka tzv. na klíč.
Cílem úprav je citlivé vytvoření prostorů pro realizaci či umisťování četných dalších vhodných funkcí vycházejících ze současných potřeb školy. Toho bude dosaženo maximálně efektivním využitím okolí budovy, jeho uzpůsobení konkrétním potřebám dětí s mentálním i fyzickým postižením i autismem a vybavení herními prvky pro smyslovou, psychomotorickou, vestibulární aktivaci. V koncepci jsme vycházeli z požadavků personálu školy a jejich dlouholetých zkušeností se specifickými potřebami jednotlivých skupin dětí.
Realizace zakázky je rozdělena do několika dílčích etap, a to dle rozdělení zahrady do několika dílčích celků.
Zahrada bude rozdělena na několik samostatně fungujících celků různých účelů, ovšem dle potřeby spolu navzájem propojených. Samostatně fungující celky jsou zároveň jednotlivými dílčími etapami pro realizaci
První část navazující na předpolí budovy bude tvořit půdorysně zvlněná terénní modelace z jedné strany omezen opěrnou zdí s nájezdy a svažitým chodníkem, jehož prostřednictvím bude hřeben kopce a aktivity na něm umístěné přístupné i dětem na invalidním vozíčku, které se tam budou pohybovat vždy s asistencí. Po celé délce modelace budou jak ze strany svahu, tak zdi, napojeny herní, manipulační a výukové prvky (sítě, žebříky, hmatové stěny, skluzavka). V nitru modelace bude umístěn obloukový tunel s akustickým, světelným a hmatovým vnitřním vybavením. Na počátku terénní modelace bude umístěno posezení pro krátké přestávky. Na ně bude navazovat pískoviště s integračními stoly a gumovým pásovým dopravníkem. Na druhém konci modelace je umístěn jakýsi amfiteátr obloukového půdorysu s výškově rozdílnými třemi ložnými plochami pro imobilní děti s vertikálními clonícími stěnami porostlými popínavou zelení a se zavěšenými ozvučenými předměty. Potřebné stínění bude zajištěno sezónními slunečníky.
Další, navazující část je koncipována jako klidová s množstvím podnětů pro veškeré smysly. Na jedné straně tuto plochu vymezuje konstrukce pro zavěšení polohovacích křesel, sítí a vaků v blízkosti rabatového záhonu. Děti zde budou moci odpočívat a zároveň vnímat vůni a barvy bylinek poletování motýlů a dění u vodního prvku (Viz níže). Na straně druhé, u hranice pozemku, budou zbudovány terénní vlny se sestupnou amplitudou, určené pro polohování dětí vleže, popřípadě pro pojezd vozíčkem. Přední vlna bude travnatá, zadní z modrého umělého trávníku. Na vlny navazuje průsvitné oplocení s plexiskla s aplikacemi z barevných fólií s mořskou tématikou. Středem této části je vodní prvek (vodní a pískové stoly a korýtka) v ploše kačírku (pobřeží). V travnaté ploše bude vyveden zahradní postřikovač určený pro letní osvěžení a zároveň zálivce nejvíce zatěžovaného trávníku v areálu.
Třetí část areálu je určena více k herním a pohybovým činnostem. Tyto se budou odehrávat na velké pravidelné pryžové ploše. Ta bude rozšířena o kruhovou úseč a dovybavena míčovou cvičnou stěnou a lezeckou stěnou se skluzem a hrazdou.
Navazující plocha kačírku bude vybavena několika jednoduchými prvky. Budou zde domečky – ulity, lodička s kormidlem a také oblíbené přirozené skrýše v keřovitých porostech. Plocha pod velkou vrbou, kde nejsou podmínky pro úspěšný růst trávníku ani jeho náhrad, bude využita pro realizaci hmatového chodníku. Obrubu bude tvořit dlouhá dřevěná anakonda.
Dále navazuje volná travnatá plocha, na jejímž okraji bude umístěna pružinová houpačka s vahadlovým pohybem pro více dětí a též 4 bodově uchycené pevné houpací lehátko pro 2 děti.
Tento prostor bude rovněž sloužit také k akcím pořádaným pro rodiče s dětmi.
Poslední částí je úprava plochy u vstupu do ambulantní části SPC. Zde bude realizován prostor pro občasné stání jednoho vozidla, stojany na kola a též lavička.
V rámci úprav zahrady budou odstraněny některé stávající keřové porosty či jejich části. Odumřelé, nekvalitní a neperspektivní dřeviny budou rovněž odstraněny. Kácení dřevin bude probíhat v souladu s příslušným zákonem. Řešení vegetačních úprav bude realizováno po ukončení terénních a stavebních úprav a instalaci herních prvků a dopadových ploch.
Celý tento prostor bude určen svou funkcí jako zahrada pro pobyt dětí školy a proto zde bude vysazena zeleň snadno udržovatelná, reprezentativního charakteru a s možností užití i pro vzdělávací účely. Zeleň užitá jako povrch terénních modelací bude vesměs stálezelená a půdopokryvná, aby dobře zviditelnila jak modelace tak dění na nich z hlediska bezpečnosti a umožnila využívání kopců i v zimním období pro bobování.
Zadavatel předpokládá realizaci zakázky na etapy, a to s ohledem na zajištění finančních prostředků. Zadavatel si zároveň vyhrazuje právo některou etapu nerealizovat vůbec případně realizovat v roce 2013 více etap (B a D či samostatně či pouze části).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 700 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Zahradní nábytek
Datum ukončení příjmu nabídek 23.05.2012 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace
IČO 66741335
Adresa
Komenského 64
74101 Nový Jičín
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 209269

Nahoru