Výpis systémových zpráv

SMLOUVA O DÍLO - Mokřady III v polní trati Přední dily (SO 05)

Datum uveřejnění 24.09.2014  
Datum zahájení zadávacího řízení 24.07.2014
Označení verze Aktuální  (24.09.2014 15:03:41)
Systémové číslo P14V00006620
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky SMLOUVA O DÍLO - Mokřady III v polní trati Přední dily (SO 05)
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je vybudování soustavy tůní a mokřadů, zvýšit tím retenci území a biodeverzitu chudé polní krajiny

Celkovou stavbu tvoří jeden stavební objek:

SO 05 – Mokřady III v p.t. Přední díly,
který je součástí celkové koncepce Tůně a mokřady v k. ú. Podolí

Celý objekt bude dotován vodou z objektu předloženého výše na toku SO 04 – Mokřady II v p.t. Přední díly. Mokřady SO 05 budou odsazeny od vodoteče Podolského potoka 6 m a více tak, aby mohla být zachována polní komunikace podél potoka, jež je jedinou komunikací pro pozemky na druhé straně potoka. Přesto bude zbudována nová polní cesta v prostoru nad mokřady, která bude zabezpečovat hlavní přístup všem třem zamýšleným objektům v nivě Podolského potoka. Propojení mokřadu s tůněmi bude řešeno pomocí bezpečnostních přepadů – malé lichoběžníkové přepady, opevněné kamenem šířky cca 40 cm, hloubky 30 cm, s krátkým kamenným skluzem. Předpokládá se rovněž jejich prorůstání mokřadními rostlinami, které nejenom že budou zachycovat nečistoty, ale rovněž dopomohou k velmi přirozenému vzhledu celého objektu. Po dokončení zemních prací bude provedeno zatravnění a dosadba zeleně okolo mokřadů a tůní, tedy výsadba keřových vrb, poloodrostků v prostoru mezi mokřady a tůněmi a několika soliterů v prostoru pod nově vzniklou polní cestou. Celková řešená plocha činí 2 ha.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Výstavba vodních děl
Datum ukončení příjmu nabídek
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Podolí
IČO 00291242
Adresa
Podolí 190
68604 Kunovice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 372440

Nahoru