Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Smlouva k veřejné zakázce "Inženýrská činnost...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 27.05.2013  
Datum zahájení zadávacího řízení 18.04.2013
Označení verze Aktuální  (27.05.2013 12:57:24)
Systémové číslo P13V00002904
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Smlouva k veřejné zakázce "Inženýrská činnost včetně TDI pro stavbu "Výstavba mostního objektu Stránky ev. č. 22724 - 1"
Druh Služby
Popis V rámci obstarání inženýrské činnosti ve fázi prací spojených s prováděním stavby včetně výkonu technického dozoru a ve fázi prací po dokončení stavby mandatář zabezpečí zejména:

• Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby zejména s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebních povolení
• Účast na odevzdání staveniště stavby zhotoviteli
• Kontrola dodržování podmínek stavebních povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby
• Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí
• Aktivní účast na kontrolních dnech organizovaných zadavatelem
• Projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebních objektů, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, ostatní dodatky předkládá s vlastním vyjádřením zadavateli
• Bezodkladné informování zadavatele o všech závažných okolnostech
• Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými
• Kontrola věcné správnosti a úplnosti soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů
• Spolupráce se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu
• Sledování, jestli zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálu, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek ( atesty, protokoly, revizní zprávy)
• Sledování vedení stavebních deníků
• Spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
• Kontrola postupu prací podle časového plánu a ustanovení smluv a upozornění zhotovitele na nedodržení termínů včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí
• Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části a účast na jednání o odevzdání a převzetí
• Zpracování podkladů pro aktualizaci smluvních vztahů v průběhu realizace stavby
• Spolupráce se zadavatelem při opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaných zvláštními právními předpisy
• Účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby (pokud bude prováděna)
• Spolupráce se zadavatelem při odstraňování nedostatků z přejímacího řízení
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 532 900,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Ústecký kraj
Předmět CPV
  • Technicko-inženýrské služby
Datum ukončení příjmu nabídek 30.04.2013 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Smlouva k veřejné zakázce "Inženýrská činnost včetně TDI pro stavbu "Výstavba mostního objektu Stránky ev. č. 22724 - 1"
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
IČO 00080837
Adresa
Ruská 260
41703 Dubí 3
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 214609

Nahoru