Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

SMĚREM K BLAHOBYTU – VZNIK POLYFUNČNÍHO...

Výpis systémových zpráv

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 19.02.2019  
Datum zrušení 14.03.2019
Datum zahájení zadávacího řízení 19.02.2019
Označení verze Aktuální  (01.04.2019 11:44:35)
Systémové číslo P19V00001201
Stav zakázka byla zrušena (Vyhodnocování)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky SMĚREM K BLAHOBYTU – VZNIK POLYFUNČNÍHO KOMUNITNÍHO CENTRA KŘIŽOVATKA
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Odesláním elektronické výzvy přes systém
Popis Účelem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním dodavatelem (účastníkem), který se v rámci provedeného hodnocení umístí na prvním nejlépe hodnoceném místě a jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější. Závazný vzor návrhu Smlouvy o dílo tvoří Přílohu č. 8 Zadávací dokumentace.
Předmětem této veřejné zakázky je realizace projektu – stavby (stavebních prací) spočívajících v následujícím: Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu sestávajícího z rodinného domu a přízemní části s velkoobchodem. Účel užívání stavby je stavba pro poskytování sociálních služeb osobám se zdravotním postižením, převážně vozíčkářům. V objektu bude pracovat 7 zaměstnanců a kapacita je plánována na 10 klientů. Jde o stavbu trvalou. Stavba nevyžaduje ochranu stavby podle jiných právních předpisů a bude splňovat požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Ze stavebně technických důvodů (nevyhovující šířka schodišťového ramene, nelze zřídit výtah ani plošinu) nebude řešen přístup osob se zdravotním postižením převážně vozíčkářům do 2.N.P. Zadní vstup do domu s navazující rampou je určen pro zásobování objektu. Rampa bude z obou stran opatřena madly ve výšce 900 mm.
Veřejná zakázka bude dle předpokladu zadavatele spolufinancována prostřednictvím Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaného regionálního operační ho programu (IROP), registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_088/0005900.
Předmětem této veřejné zakázky a následného plnění předmětu této veřejné zakázky je provedení díla formou stavebních prací, kdy rozsah zadávaných stavebních prací je závazně stanoven projektovou dokumentací pro realizaci stavby „Směrem k blahobytu – vznik polyfunkčního komunitního centra Křižovatka“ kterou za tímto účelem zpracoval hlavní (zodpovědný) projektant: Ing. Jiří Bakeš, IČ: 45975817, sídlem: Medlešice 195, 538 31 Medlešice, číslo autorizace ČKAIT: 0700950 (autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby), jako dokumentaci stavby označené „Rekonstrukce obchodních prostor spolu s obytným domem a dvorem na st. p. č. 2870/1 a 2870/2 Pardubice pro účely poskytování sociálních služeb osobám se zdravotním postižením, převážně vozíčkářům“.
Přesné vymezení předmětu této veřejné zakázky je uvedeno v přílohách Zadávací dokumentace, tj. Příloze č. 1 – Projektová dokumentace a v Příloze č. 2 – Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 10 669 600,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Pardubický kraj
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 50° 1' 26.8714" N, 15° 46' 9.3015" E
Předmět CPV
  • Výstavba víceúčelových budov
  • Stavební úpravy budov sloužících vzdělání a výzkumu
  • Stavební úpravy zařízení sociální péče
Datum ukončení příjmu nabídek 29.03.2019 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/smerem-k-blahobytu-vznik-polyfuncniho-komunitniho-centra...
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.
IČO 22690069
Adresa
Arnošta z Pardubic 2605
53002 Pardubice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-039638

Nahoru