Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Silnice III/45713 – rekonstrukce mostu ev.č....

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 04.03.2013  
Datum zahájení zadávacího řízení 04.03.2013
Označení verze Aktuální  (16.07.2013 08:35:43)
Systémové číslo P13V00000862
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Silnice III/45713 – rekonstrukce mostu ev.č. 45713-3 v obci Petrovice
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silničního mostu na silnici III/45713 přes místní potok (pravostranný přítok Osoblahy) v obci Petrovice (km 1,880).
Z důvodu velmi špatného stavu mostního objektu včetně komunikace a vybavení je nutno provést celkovou rekonstrukci. Nový most je navržený na zatěžovací třídu A. Jedná se o monolitický železobetonový rám s příčlí s přímkovými náběhy. Délka přemostění bude u nového mostu 7,85 m (původní cca 5,50 m), kolmá světlost 5,50 m. Výška mostu nad terénem bude 2,68 m. Stojky rámu a křídla budou mít tloušťku 500 mm a budou vetknuty do základových pásů 1700/600 mm (založení plošné). Výška stojek 2,75, resp. 2,36 m. Tloušťka rámové příčle v ose mostu činí 400 a v náběhu 600 mm, šířka 8,50 m. Šířka mezi zvýšenými obrubami činí 6,50 m, volná šířka je 8,50 m a celková šířka 9,00 m. Nový most bude opatřen chodníkem šířky 1,50 m (vpravo) a odrazným pruhem šířky 0,50 m (vlevo). Zvýšené obruby (150 mm) jsou součásti ŽB říms. Beton základů C 30/37-XC2, beton stojek a rámové příčle C 30/37-XF3. Za stojkami bude umístěna drenáž, vyvedena přes stojky rámu do potoka. Za rubem obou opěr jsou navrženy přechodové klíny tl. 250 – 750 mm, délky 3,00 m z betonu C20/25-XF1. Povrch rámové příčle je umístěn 100 mm pod úrovní nivelety, příčný sklon je jednostranný se spádem 2,50% (totožný se sklonem vozovky na mostě). Mostní izolace je celoplošná z NAIP s pečetící vrstvou, rub stojek (opěr) je opatřen taktéž pásovou izolací včetně ochrany izolace. Ostatní betonové konstrukce pod úrovni terénu budou chráněny proti zemní vlhkosti penetračním a dvojitým asfaltovým nátěrem. Bezpečnostní zařízení na mostě tvoří ocelové mostní zábradlí se svislou výplní (intravilán). Všechny viditelné plochy betonu budou opatřeny ochranným barevně sjednocujícím nátěrem. Římsy jsou navržené ze ŽB C 30/37, XF4, zakončené bezbariérovými rampami dl. 2,0 m. Povrch chodníkové římsy bude opatřen přímo pochozí izolací tl. 4 mm, povrch pravé římsy transparentní penetrací (např. ředěnou lněnou fermeží). Odvodnění izolace je navrženo přes okapové měděné plechy umístěné po obou stranách nosné konstrukce. Podélný spád nivelety na mostě je 4,87-5,03% (spád NK 4,94%), příčný 2,50%. Povrchová voda z prostoru mostu bude odváděná podél obruby do skluzu umístěného na konci křídla „D“ a dále do potoka.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Užší řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Stavební úpravy mostů
Datum ukončení příjmu nabídek 20.03.2013 08:00:00
Lhůta pro podání žádostí o účast
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
IČO 00095711
Adresa
Úprkova 795/1
70223 Ostrava
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60054036

Nahoru