Výpis systémových zpráv

Silnice III/4222 a III/42821: Tupesy a odstranění stavby RD č.p. 216

Datum uveřejnění 30.04.2015  
Datum zahájení zadávacího řízení 30.04.2015
Označení verze Aktuální  (22.12.2015 13:16:22)
Systémové číslo P15V00002486
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Silnice III/4222 a III/42821: Tupesy a odstranění stavby RD č.p. 216
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je část stavebních prací na stavbě „Silnice III/4222 a III/42821“ jejímž investorem je obec Tupesy.
Území stavby se nachází v k.ú. Tupesy. Silnice je součástí stávající sítě silnic III. třídy ve správě ŘSZK, která je součástí dopravní infrastruktury, na kterou se napojují místní komunikace. Místní komunikace a chodníky jsou ve vlastnictví obce Tupesy.
Stavby silnice III/4222 a silnice III/42821 řeší nevyhovující stav po výstavbě kanalizace,. Stávající povrch vykazuje deformace a prosedliny. Povrch ze žulové kostky v úseku silnice III/4222 bude nahrazen živičným krytem.. Na konci úseku III/42821 bude provedena směrová úprava silnice, která si vyžádá realizaci opěrné zdi. Poškozené chodníky pro pěší budou nahrazeny novými tak, aby vyhovovaly vyhlášce číslo 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Realizace opěrné zdi si vyžádá přeložku nadzemního vedení NN a veřejného osvětlení. Součástí veřejné zakázky je i „Odstranění stavby rodinného domu č.p. 216 – Tupesy“. Součástí stavby jsou sadové úpravy a mobiliář v části poblíž křižovatky III/4222 a III/42821 a u opěrné stěny.
Investorem stavby silnice III/4222, silnice III/42821 a části opěrné zdi podél silnice III/42821 je ŘSZK, investorem ostatních, níže uvedených objektů je obec Tupesy.

Seznam staveb a stavebních objektů investora obce Tupesy:

Stavba „Silnice III/4222 a III/42821“
SO 000-2 Vedlejší a ostatní náklady
SO 104 Chodník podél silnice III/4222
SO 105 Chodník podél silnice III/42821
SO 106 Napojení MK
SO 107 Rekonstrukce stávající opěrné zdi
SO 108 Rekonstrukce stávajících opěrných zdí podél silnice III/4222
SO 201.2 Opěrná zeď podél silnice III/42821 vč. vstupu do sklepa
SO 402 Přeložka veřejného osvětlení
SO 801 Sadové úpravy a mobiliář

Stavba „Odstranění stavby rodinného domu č.p. 216 – Tupesy“
Jedná se o odstranění stávajícího rodinného domu, který se nachází bezprostředně u silnice III/42821 a to cca 3 m západně od krajnice. Zastavěná plocha RD je 95,75 m, obestavěný prostor 431 m3. Součástí prací je i odpojení přípojek vody a plynu včetně provedení příslušných výkopových prací a administrace se správci sítí.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 6 886 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Zlínský kraj
Předmět CPV
  • Demoliční práce
  • Stavební úpravy chodníků
  • Architektonické, technické a zeměměřičské služby
Datum ukončení příjmu nabídek 19.05.2015 13:45:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Silnice III/4222 a III/42821: Tupesy a odstranění stavby RD č.p. 216
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Tupesy
IČO 00542393
Adresa
Tupesy 135
68707 Tupesy
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 349935

Nahoru