Výpis systémových zpráv

SILNICE II/495: PITÍN, MOST EV. Č. 495-034

Datum uveřejnění 09.03.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 09.03.2018
Označení verze Aktuální  (16.10.2018 11:54:06)
Systémové číslo P18V00001697
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky SILNICE II/495: PITÍN, MOST EV. Č. 495-034
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silničního mostu ev. č. 495-034 převádějícího silnici II/495 nad železniční tratí (SŽDC) č. 341 „Brno – Bylnice“. Most se nachází na silnici II/495 mezi obcemi Pitín a Hrádek na Vlárské dráze (místní část města Slavičín), uzlový úsek č. 18 „Koleláč“, km 1,326 – 1,426. Délka rekonstruovaného mostu je 41,25 m, šířka 8,60 m. Délka rekonstruovaného úseku silnice II/495 je 100 m. Při rekonstrukci bude provedeno odstranění starého zádržného zařízení, ŽB říms, vozovkových vrstev a vyrovnávacího betonu, ubourání části ŽB desky, vybourání částí závěrných zídek a částí křídel. Následně budou očištěny ocelové nosné konstrukce, bude provedeno navrtání a osazení spřahujících prvků, armování a betonáž ztužující ŽB desky, opěr a křídel. Bude provedena celoplošná izolace nosné konstrukce včetně ochrany izolace, betonáž říms, těsnění spár, osazení zábradelního svodidla, provedení vozovkových vrstev na mostě a napojení na navazující úseky silnice II/495. Směrové i výškové vedení komunikace zůstane zachováno. Odvodnění vozovky bude zajištěno provedením odvodňovacího proužku podél obruby římsy. Veškeré srážkové a povrchové vody budou odváděny příčným a podélným sklonem vozovky do okolního terénu.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 7 220 525,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Zlínský kraj
Předmět CPV
  • Práce na opravě silnic
Datum ukončení příjmu nabídek 27.03.2018 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva SILNICE II/495: PITÍN, MOST EV. Č. 495-034
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
IČO 70934860
Adresa
K majáku 5001
76123 Zlín
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60057217

Nahoru