Výpis systémových zpráv

"Sběrné středisko odpadů Rosice" - stavební část

Datum uveřejnění 18.03.2011  
Datum zahájení zadávacího řízení
Označení verze Aktuální  (20.03.2011 19:44:18)
Systémové číslo P11V00000082
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky "Sběrné středisko odpadů Rosice" - stavební část
Druh Stavební práce
Popis Informace o uveřejnění na profilu zadavatele: Toto uveřejnění je pokračováním uveřejnění výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, které zadavatel uveřejnil na svém profilu zadavatele dne 1. 3. 2011. Dle původního textu výzvy k podání nabídek měla lhůta pro podání nabídek skončit dne 18. 3. 2011 v 9.00 hod. a dne 18. 3. 2011 v 10.00 hod. měly být otevřeny obálky s nabídkami. Dne 17. 3. 2011 však jeden z uchazečů požádal o poskytnutí dodatečných informací a proto komise pro otevírání obálek na svém zasedání dne 18. 3. 2011 rozhodla, že bude lhůta pro podávání nabídek prodloužena do 28. 3. 2011 do 11. 30 hod., aby mohla být v zákonné lhůtě poskytnuta doplňující informace a aby měli uchazeči dostatek času v případě potřeby upravit své nabídky.
Text uveřejnění zakázky včetně všech dokumentů zveřejněných na profilu zadavatele do 18. 3. 2011 do 9.00 hod je možné nalézt v archivu na profilu zadavatele. Veškeré dosud zveřejněné dokumenty jsou zveřejněny znovu v tomto pokračování uveřejnění a jsou dále doplněny o informaci o prodloužení lhůty pro podání nabídek a novém termínu otevírání obálek s nabídkami a budou doplněny o dodatečné informace.

Popis předmětu zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce na vybudování sběrného střediska odpadů Rosice. Veřejná zakázka bude provedena zadávacím řízením na základě zákona č. 137/2006 Sb., §25 b) a § 38, o veřejných zakázkách v platném znění – zjednodušené podlimitní řízení. Součástí stavby jsou následující stavební objekty:

SO 01 Vrátnice
SO 02 přípojka kanalizace
SO 03 zpevněné plochy a komunikace
SO 04 rozvody NN
SO 05 konečné terénní úpravy
SO 06 oplocení
SO 09 přípojka vody
SO 10 ocelové přístřešky
Podrobný popis rozsahu plnění zakázky je součástí Zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 6 332 856,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství
Datum ukončení příjmu nabídek 28.03.2011 11:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva "Sběrné středisko odpadů Rosice" - stavební část
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Rosice
IČO 00282481
Adresa
Palackého nám. 13
66501 Rosice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60050156

Nahoru