Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

RTG skiagrafický komplet

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 11.03.2014  
Datum zahájení zadávacího řízení 11.03.2014
Označení verze Aktuální  (03.06.2014 09:37:02)
Systémové číslo P14V00001098
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky RTG skiagrafický komplet
Druh Dodávky
Popis Předmětem plnění VZMR je dodání skiagrafického kompletu, jeho umístění, instalace a uvedení do provozu, dodávka kazet a fólií pro FUJI FCR CAPSULA XL.. Dodávka je určena pro medicínské prostředí.

Skiagrafický komplet se skládá zejména z generátoru, elevačního vyšetřovacího stolu, vertigrafu, sloupového závěsu rentgentky a rentgenky. Podmínkou je kompatibilita s používaným NIS a PACS, a to včetně přenosu údajů o dávce. Technická specifikace skiagrafického kompletu tvoří přílohu č. 1 této ZD.

Součástí předmětu plnění VZMR je dále:

• Provedení veškerých předepsaných zkoušek, včetně vystavení dokladů o jejich provedení. Přejímající zkouška bude zajištěna prostřednictvím radiologického fyzika zadavatele;
• Doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli v českém jazyce;
• Provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce;
• Zajištění manipulačních, provozních řádů, návodů k obsluze na provoz a údržbu a dokumentace údržby, vše v českém jazyce;
• Provedení zaškolení obsluhy zadavatele na základní údržbu a servis vystavením dokladu obsahujícím originály podpisů všech zúčastněných pracovníků;
• Likvidace stávajícího zařízení;
• Likvidace obalů a celkový úklid před předáním a převzetím dodávky;
• Doklad o výrobě částí skiagrafického skeletu – generátoru a rentgenky, musí se jednat o části vyrobené v roce 2014 a mladší;
• Záruka na skiagrafický komplet minimálně 24 měsíců (délka záruky za jakost je hodnotícím kritériem č. 3);
• Pozáruční servis vč. zajištění náhradních dílů na skiagrafický komplet musí být zabezpečován prostřednictvím dodavatele resp. prostřednictvím jeho smluvního partnera minimálně po dobu 10 let od instalace,
• Dodávka kazet a fólií pro FUJI FCR CAPSULA XL
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Hlavní město Praha
Předmět CPV
  • Zdravotnické přístroje
Datum ukončení příjmu nabídek 11.04.2014 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Poliklinika Prosek
IČO 28495306
Adresa
Lovosická 440/40
19000 Praha
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 232417

Nahoru