Výpis systémových zpráv

Revitalizace základní školy Vrchotovy Janovice - etapa 2018

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 14.05.2018  
Datum zrušení 14.06.2018
Datum zahájení zadávacího řízení 14.05.2018
Označení verze Aktuální  (02.07.2018 14:44:39)
Systémové číslo P18V00003688
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Revitalizace základní školy Vrchotovy Janovice - etapa 2018
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací a dodávek souvisejících s řádným provedením stavby „Revitalizace Základní školy Vrchotovy Janovice - etapa 2018“, čp. 95 na p. č. st. 74 a dále na pozemcích parcelních čísel 1332, 1331/1, 2272/11 v katastrálním území Vrchotovy Janovice.

Realizace zakázky bude provedena v souladu s projektovou dokumentací (Příloha č. 1), výkazem výměr etapy 2018 (Příloha č. 6), právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a předpisy souvisejícími, a v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací.

Jedná se o nacenění 2 samostatných rozpočtů:
- přístavba hlavního vstupu a prostoru šaten
- rekonstrukce obvodového pláště

Přesná specifikace prací a dodávek je uvedena v příloze číslo 1.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 16 004 596,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Různé specializované stavební práce
  • Tepelné izolace
  • Rekonstrukce budov
Datum ukončení příjmu nabídek 12.06.2018 15:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Městys Vrchotovy Janovice
IČO 00233005
Adresa
Vrchotovy Janovice 2
25753 Vrchotovy Janovice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-014887

Nahoru