Výpis systémových zpráv

Revitalizace trati České Budějovice - Volary

Datum uveřejnění 20.09.2013  
Datum zahájení zadávacího řízení 19.09.2013
Označení verze Aktuální  (19.03.2014 09:48:08)
Systémové číslo P13V00006331
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Revitalizace trati České Budějovice - Volary
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je stavba „Revitalizace trati České Budějovice - Volary“, charakteru liniové železniční stavby. Hlavní náplní této stavby je vybudování dálkového ovládání celého traťového úseku s řídícím pracovištěm umístěným v ŽST Kájov. Z hlediska zabezpečovacího zařízení bude v celém úseku vybudována nová kabelová trasa tvořena traťovým metalickým a optickým kabelem. Z celkového počtu 113 železničních přejezdů bude 60 přejezdů vybaveno výstražným zabezpečovacím přejezdovým zařízením, 13 přejezdů bude uzamčeno mechanickou závorou a zbývající část zůstane zabezpečena výstražnými kříži. U 21 přejezdů dojde k rekonstrukci přejezdové konstrukce. Ve všech ŽST bude realizováno sdělovací zařízení zajišťující místní obsluhu dopravny se zapojením do řídícího dispečerského pracoviště, pro spojení dispečera s jedoucími vozidly bude vybudován traťový radiový systém v pásmu 450MHz s vybudováním místních radiových sítí ve vybraných ŽST. Z hlediska kolejových úprav dojde k rekonstrukci železničního svršku a spodku celkem v 8 ŽST a v úseku Černá v Pošumaví – Horní Planá dojde k úpravě železničního svršku (zvýšení stávající nivelety). Další lokální úpravy železničního svršku a spodku jsou navrženy v místech rekonstruovaných železničních přejezdů a v zastávkách. V celém úseku se pak předpokládá úprava GPK. S ohledem na úpravu železničního spodku a svršku ve stanicích dojde k vybudování nových oboustranných nástupišť a v zastávkách jednostranných nástupišť s hranou 550mm nad temenem kolejnice (TK) v délce 125m (u některých zastávek 110m). V rámci této stavby bude provedena rekonstrukce 4 významných ocelových mostů a přestavba 3 umělých objektů – propustků.
Všechny ŽST budou vybaveny EOV a novým osvětlením a přípojkami nn.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 377 264 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 367273
Hlavní místo plnění Jihočeský kraj
Předmět CPV
  • Výstavba železnic
Datum ukončení příjmu nabídek 04.12.2013 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IČO 70994234
Adresa
Dlážděná 1003
11000 Praha 1, Nové Město
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60053451

Nahoru