Výpis systémových zpráv

Revitalizace objektu MŠ Brno, Kárníkova 4

Datum uveřejnění 05.09.2012  
Označení verze Aktuální  (26.11.2012 11:32:08)
Systémové číslo P12V00002319
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Revitalizace objektu MŠ Brno, Kárníkova 4
Druh Stavební práce
Popis Předmětem smlouvy je provedení díla „Revitalizace objektu MŠ Brno, Kárníkova 4“. Rozsah prací je podrobně definován v projektové dokumentaci zpracované společností KEA s. r. o. v 08/2008, jejíž součástí je technická zpráva, výkresy a výkaz výměr. Předmětem díla je pouze zateplení obvodového pláště budovy, což zahrnuje zejména následující práce:

- očištění a vyrovnání povrchu stěn pod zateplovací systém,
- provedení kontaktního zateplovacího systému budov deskami EPS tl. 150 mm,
- provedení vnější omítky minerální tenkovrstvé probarvené,
- oplechování parapetů a atiky,
- výměnu hromosvodů vč. jejich kotvení.

2) Součástí díla je likvidace veškerých odpadů, vzniklých při jeho provádění, v souladu se zákonem o odpadech.

3) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností KEA s. r. o. v 08/2008, technickými předpisy, normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel se rovněž zavazuje použít při provádění díla výrobky a materiály, pro které bylo vydáno platné prohlášení o shodě dle stávající legislativy.

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Přímé zadání
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Stavební montážní práce
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Revitalizace objektu MŠ Brno, Kárníkova 4
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Statutární město Brno, městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
IČO 44992785
Adresa
Palackého náměstí 11
62100 Brno
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 214370

Nahoru