Výpis systémových zpráv

Revitalizace centra obce Lubenec

Datum uveřejnění 27.04.2012  
Datum zahájení zadávacího řízení 09.03.2012
Označení verze Aktuální  (27.04.2012 10:19:32)
Systémové číslo P12V00000377
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Revitalizace centra obce Lubenec
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění zakázky je celková rekonstrukce centra obce Lubenec zlepšením a obnovením přirozeného centra vytvořením nových parkovacích stání vč. pro tělesně postižené a odpočinkovou zónou s pítky, lavičkami a stojánky na kola
Celková rekonstrukce centra obce Lubenec bude provedena v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací v příloze této poptávky.
Součástí dodávky zhotovitele je mimo práce uvedené ve výkazu výměr i zajištění těchto činností:
- Zhotovení díla dle výkazu výměr, v souladu s platnými povoleními, dle platných norem a předpisů a to včetně zhotovitelem předpokládaných prací s předmětem díla související (např. přeprava materiálu, mechanizace apod.).
- Vytýčení inženýrských sítí, projednání a realizace provizorního dopravního značení (bude- li třeba).
- Inženýrskou činnost zhotovitele po celou dobu trvání zakázky až do doby předání díla do užívání tj. vč. součinnosti při přejímacím řízení a předání všech potřebných dokladů dokončené stavby - atesty na materiál, revize a jiné.
- Zajištění potřebné technické a dokladové dokumentace stavby , likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré doklady budou označeny názvem stavby a budou předány po dokončení stavby při přejímacím řízení.
- Zřízení a zabezpečení zařízení staveniště. Úpravu ploch všech stavenišť dotčených činností zhotovitele, pokud není jejich úprava předmětem zakázky, včetně odstranění škod vzniklých během stavby.
- Fotodokumentaci stavby na CD.
- Zajištění dodržování bezpečnostních předpisů.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 600 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Ústecký kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 26.03.2012 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Revitalizace centra obce Lubenec
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Lubenec
IČO 00265217
Adresa
Podbořanská 51
43983 Lubenec
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 207006

Nahoru