Výpis systémových zpráv

Rekonstrukce výhybek v žst. Křižanov - brodské zhlaví

Datum uveřejnění 14.02.2013  
Datum zahájení zadávacího řízení 14.02.2013
Označení verze Aktuální  (21.05.2013 09:41:55)
Systémové číslo P13V00000610
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rekonstrukce výhybek v žst. Křižanov - brodské zhlaví
Druh Stavební práce
Popis V rámci řešené stavby bude provedena rekonstrukce brodského zhlaví a současně částečná rekonstrukce brněnského zhlaví ve stanici Křižanov (včetně sanace a odvodnění železničního spodku), úprava kolejového řešení a související úprava trakčního vedení po snesení postradatelného kolejiště a dalších vnějších prvků. Současně s kolejovými úpravami bude provedena úprava souvisejícího zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. V rámci navrženého řešení je rychlost v přímém směru hl.kolejí uvažována 100 km/h. Na tuto rychlost jsou navrženy směrové úpravy v trať.obloucích navazujících na zhlaví č.2 (brněnské) a to pouze na délku přilehlých přechodnic a částí oblouků (cca 30-40 m) na hodnotu stáv.převýšení. V případě, že by došlo v budoucnosti k úpravě celého oblouku (úprava převýšení, směr.a výšk.úprava) na rychlost 110 km/hod, tato rychlostí by mohla být zavedena i na hlavní staniční koleje (přímý směr).Po realizaci rekonstrukce na zhlaví č.2 bude v rámci tohoto zhlaví technicky možné uskutečňovat při jízdě do odbočky na/ze všech staničních dopravních rychlostí 50 km/hod. Na brněnském zhlaví budou odjezdové rychlosti 50km/h z kolejí 3,1,2,4, všechny vjezdy na/z ostatní koleje 40km/h. Stávající infrastruktura, objekty, rozvody a zařízení jsou z hlediska svého stavu odpovídající stáří a silnému železničnímu provozu.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 112 490 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 345587
Hlavní místo plnění Vysočina
Předmět CPV
  • Výstavba železnic
Datum ukončení příjmu nabídek 14.03.2013 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IČO 70994234
Adresa
Dlážděná 1003
11000 Praha 1, Nové Město
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60053451

Nahoru