Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Rekonstrukce R 110 kV TNS Nedakonice – 2.etapa

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 30.08.2012  
Datum zahájení zadávacího řízení 30.08.2012
Označení verze Aktuální  (04.01.2013 12:17:52)
Systémové číslo P12V00002201
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rekonstrukce R 110 kV TNS Nedakonice – 2.etapa
Druh Stavební práce
Popis V rámci řešené stavby bude provedena rekonstrukce stávající rozvodny 110kV, tj. v technologické části dojde k rekonstrukci přístrojového vybavení vvn v jednotlivých polích, armatur, spojovacího vedení, uzemňovací soustavy, souvisejících kabelových rozvodů vn a nn, systému kontroly a řízení, technologie vlastní spotřeby, vazby na dálkovou řídící techniku včetně zajištění přenosu po optických přenosových cestách na příslušné elektrodispečinky.
Ve stavební části pak budou rekonstruovány hlavní a pomocné ocelové konstrukce jednotlivých polích 110 kV, základové patky, kabelové kanály a stanoviště transformátorů (T101, T102, T1, T2) včetně jejich elektroinstalace. Stanoviště stávajících transformátorů budou zastřešena, děšťové srážky z těchto zastřešení, budou svedeny do nově zbudované vsakovací jímky. Stávající záchytné olejové jímky stanovišť T101, T102, T1, T2 budou přebudovány na havarijní jímky pro záchyt 100% objemu oleje transformátoru. Stávající hlavní olejová jímka bude zrušena.
V rámci této stavby bude rovněž provedena rekonstrukce stávající štěrkové plochy rozvodny 110 kV, oplocení rozvodny 110kV a silniční panelové plochy okolo provozní budovy v areálu napájecí stanice TNS Nedakonice.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 60 716 000,00 Kč
Druh ZŘ Ostatní zadávací řízení dle zákona č.137/2006 Sb.
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Zlínský kraj
Předmět CPV
  • Výstavba železnic
Lhůta pro podání žádostí o účast
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IČO 70994234
Adresa
Dlážděná 1003
11000 Praha 1, Nové Město
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60053451

Nahoru