Výpis systémových zpráv

„REKONSTRUKCE OBJEKTŮ VFU 2 + 24 - VÝBĚR ZHOTOVITELE“

Datum uveřejnění 01.08.2011  
Datum zahájení zadávacího řízení
Označení verze Aktuální  (19.03.2013 13:58:21)
Systémové číslo P11V00000296
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „REKONSTRUKCE OBJEKTŮ VFU 2 + 24 - VÝBĚR ZHOTOVITELE“
Druh Stavební práce
Popis Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) jsou stavební práce. Stavebními pracemi se pro účely této VZ rozumí rekonstrukce objektů budovy č. 2 postavené na pozemku parc. č. 5419, k.ú. Královo Pole, obec Brno-město a budovy č. 24 postavené na pozemku parc. č. 5418, k.ú. Královo Pole, obec Brno-město nacházejících se v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Palackého tř. 1-3, Brno, PSČ 612 42 provedená v rozsahu stanoveném v „Souhrnném rozpočtu“, který tvoří jako příloha č. 2 smluvního vzoru Smlouvy o dílo č. 9132/00010 přílohu č. 1 zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), tj. část 4. ZD, a v souladu s projektovou dokumentací, jejíž elektronický obraz na 1 ks CD-R tvoří jako příloha č. 1 smluvního vzoru Smlouvy o dílo č. 9132/00010 přílohu č. 1, tj. část 4. ZD - POZOR!!! vzhledem k většímu obsahu je zadávací dokumentace, společně se smluvním vzorem Smlouvy o dílo č. 9132/00010, rovněž tak i projektová dokumentace se souhrnným rozpočtem k dispozici na vyžádání - po předchozí tel. domluve v elektronické podobě u zadavatele, kont. osoba: Mgr. Polačková Mária, tel.č. 541 562 011
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 15 664 886,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 16.08.2011 08:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva „REKONSTRUKCE OBJEKTŮ VFU 2 + 24 - VÝBĚR ZHOTOVITELE“
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
IČO 62157124
Adresa
Palackého tř. 1/3
61242 Brno
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60060274

Nahoru