Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Rekonstrukce objektu G v areálu AZASS -...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 18.07.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 17.07.2017
Označení verze Aktuální  (25.07.2019 08:44:59)
Systémové číslo P17V00005048
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rekonstrukce objektu G v areálu AZASS - pokračování
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky je provedení stavby v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací „Rekonstrukce objektu G v areálu AZASS - pokračování“ zpracovanou projektovou kanceláří APOLO CZ s.r.o., Polička v r. 2016 pod zakázkovým číslem P0916 (dále též jako „projektová dokumentace“) a zahrnuje provedení všech prací a dodávek nutných k řádnému provedení díla při respektování rozhodnutí a vyjádření příslušných dotčených orgánů státní správy (vyjma vybraných demoličních prací, které již byly provedeny). Součástí předmětu smlouvy je také předání všech atestů, osvědčení, protokolů a certifikátů o zkouškách, revizních knih a revizních zpráv, prohlášení o shodě a příslušné dokumentace pro veškeré věci, práce a služby použité při zhotovení díla, zajištění a kontrola kvality provádění díla, poskytnutí všech práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví umožňující řádné provozování díla a poskytnutí záruk pro dílo. Práce, které budou provedeny, jsou podrobně specifikovány ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace.
Akce bude částečně financována z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR, programu Podpora bydlení pro r. 2017 a z dotace IROP prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 7 890 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2017-01918
Hlavní místo plnění Pardubický kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 18.08.2017 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Rekonstrukce objektu G v areálu AZASS - pokračování
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Svazek obcí AZASS
IČO 68208146
Adresa
Palackého nám. 160
57201 Polička
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 345938

Nahoru