Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Rekonstrukce lesní cesty - Sedlejov

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 11.05.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 03.02.2016
Označení verze Aktuální  (09.04.2019 09:10:42)
Systémové číslo P16V00000987
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rekonstrukce lesní cesty - Sedlejov
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající komunikace na parc. č. 2575. Komunikace vede ze středu obce severním směrem podél úpatí vrchu Májovec na rozhraní lesa a polnosti. Komunikace slouží především pro dopravní obsluhu pozemků a lesů na také pro obsluhu obecní skládky komunálního odpadu a provizorní deponii materiálů. Komunikace je dlouhá cca 835 m.
Účelem rekonstrukce je zlepšení stavu a obnova stávajících konstrukčních vrstev a prodloužení životnosti komunikace. V důsledku rekonstrukce dojde mimo jiné ke snížení hluku, snížení prašnosti a také exhalací. V neposlední řadě bude také zajištěno hospodárné nakládání s vodou z dešťových srážek, kdy při náležitém odvodnění komunikace je převážná část vod zadržována v území a zasakována.

Stavební práce budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou Ing. arch. Michalou Tesařovou a Ing. Zdeňkem Tesařem, Na Pláni 2862/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov, s názvem Rekonstrukce lesní cesty na parc. č. 2572 v Sedlejově, která je přílohou těchto zadávacích podmínek.

Případné materiály či výrobky jmenovitě uvedené v projektové dokumentaci a v položkovém rozpočtu nejsou závazné, ale jsou uvedeny pro reprezentaci určeného kvalitativního standardu. Zadavatel v takovém případě umožňuje pro splnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných materiálů, výrobků či řešení. Tím není dotčen požadavek na technické řešení.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 199 373,08 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Vysočina
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 16.02.2016 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Rekonstrukce lesní cesty - Sedlejov
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Sedlejov
IČO 00286605
Adresa
Sedlejov 45
58862 Urbanov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 495172

Nahoru