Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Rekonstrukce komunikací v lokalitě Důl Jan a...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 06.04.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 06.04.2018
Označení verze Aktuální  (29.07.2019 14:23:53)
Systémové číslo P18V00002591
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rekonstrukce komunikací v lokalitě Důl Jan a Černá zem, Libušín
Druh Stavební práce
Popis Stavbou je rekonstrukce stávajících obslužných, místních komunikací v lokalitě Důl Jan a Černá zem v obci Libušín, k.ú. Libušín. V lokalitě Černá zem se jedná o rekonstrukci ulic U Vodárny, Viktora Dyka a Riegrova. V lokalitě Důl Jan se jedná o 5 ulic s označením Důl Jan. Označení jednotlivých komunikací je převzato z pasportu místních komunikací obce Libušín. Celková délka opravovaných ulic je cca 1365 m. Komunikace jsou navrženy s povrchem z asfaltobetonu, některé části ze zatravňovací betonové dlažby a budou lemovány betonovými obrubami. Chodníky a zpevněné plochy pak s povrchem ze zámkové, betonové dlažby, resp. ze zatravňovací dlažby.

V rámci rekonstrukce komunikací je nutné provést přeložku stávajícího podzemního vedení VN v komunikaci 16C ulice Důl Jan v délce cca 60m. Jedná se stavební objekt SO 401, který není součástí této dokumentace. Přeložku provede zhotovitel vybraný společností ČEZ Distribuce a.s.. Stavba Rekonstrukce komunikací musí být s tímto objektem koordinována.
Z důvodu řádného a funkčního odvodnění komunikace a zpevněných ploch bude nutné provést opravu stávající dešťové kanalizace. Jedná se o částečnou opravu tří stok v prostoru ulic Důl Jan. Dále je nutné posunutí tří stožárů VO nacházejících se v prostoru komunikace o cca 0,5m tak, aby byl dodržen bezpečnostní odstup od hrany komunikace. Při přesunu stožáru v prostoru nového přechodu pro chodce na komunikaci 21c ulice Důl Jan se provede osvětlení přechodu pro chodce na této komunikaci.

Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci zpracované Ing. Petrem Kubíčkem, se sídlem Na Vinici 456, 274 01 Slaný, IČ: 690 07 357.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 15 685 750,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Práce na stavbě silnic
  • Obnova povrchu vozovky
Datum ukončení příjmu nabídek 11.05.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Rekonstrukce komunikací v lokalitě Důl Jan a Černá zem, Libušín
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Libušín
IČO 00234630
Adresa
Hálkova 140
27306 Libušín
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 634324

Nahoru