Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Rekonstrukce hospodářského objektu

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 20.12.2012  
Datum zahájení zadávacího řízení 19.11.2012
Označení verze Aktuální  (27.11.2013 18:28:45)
Systémové číslo P12V00004215
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rekonstrukce hospodářského objektu
Druh Stavební práce
Popis Typ budovy: stodola pro skladování sena. Využívané technologie: stavební úpravy uvnitř objektu, převážně charakteru udržovacích prací, navrhovanými úpravami nedojde k zásahu do nosných konstrukcí objektu. Stavba je bez inženýrských sítí, technická a dopravní infrastruktura nejsou řešeny. Stavba nemění stávající půdorys, nevyžaduje vytýčení. Objekt má tři samostatné místnosti. Nemění se parametry objektu z hlediska požární bezpečnosti.

Předmětem rekonstrukce jsou tyto stavební úpravy - nové podlahy, opravy omítek, oprava opláštění, oprava střešní konstrukce, výměna výplní otvorů. V objektu bude skladováno volně ložené a balíkované seno z produkce vlastní ekofarmy. Rekonstrukcí bude objekt upraven tak, aby vyhovoval hygienickým a technickým požadavkům pro skladování zemědělských komodit. Navrhovanými úpravami nedojde k zásahu do nosných konstrukcí obvodového zdiva, ani konstrukce krovu. Navrženými stavebními úpravami se nemění parametry objektu z pohledu požární bezpečnosti - pro zamezení šíření požáru na sousední objekt bude vybudován protipožární štít vyzděný 30 cm nad úroveň střešní roviny. Vodorovné prvky krovu, tj. vaznice a pozednice, budou v místě dělící stěny přerušeny. Bourací práce spočívají v demontáži poškozené střešní krytiny včetně laťování, demontáži opláštění z prken, v otlučení vnitřních a vnějších omítek, ubourání nefunkčního komínového tělesa a v demontáži betonové podlahy. Vybouraný materiál a suť budou separovány a likvidovány, resp. ukládány předepsaným způsobem na místech k tomu určených.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 520 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihočeský kraj
Předmět CPV
  • Stavební úpravy skladů
Datum ukončení příjmu nabídek 30.11.2012 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Martina Týmová
IČO 72012668
Adresa
Dolní Němčice 24
38001 Dačice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 349543

Nahoru