Výpis systémových zpráv

Rekonstrukce hasičské zbrojnice - Poličná

Datum uveřejnění 08.04.2011  
Datum zahájení zadávacího řízení
Označení verze Aktuální  (08.04.2011 13:01:49)
Systémové číslo P11V00000109
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rekonstrukce hasičské zbrojnice - Poličná
Druh Stavební práce
Popis Stavba se skládá z následujících stavebních objektů:

SO 01 - Objekt hasičské zbrojnice

Stávající jednopodlažní objekt se sedlovou střechou bude po rekonstrukci a dostavbě dvoupodlažní s obdélníkovým půdorysem a atypickou jednopatrovou přístavbou. V rámci demoličních prací budou téměř odstraněny stávající konstrukce. Budou realizovány nové základové pasy a patky. Nové nosné zdivo objektu bude provedeno z keramických tvárnic. Stropy dvoupatrové části zbrojnice jsou navrženy z betonových panelů. Strop jednopatrové přístavby bude proveden z keramických nosníků a vložek. Schodiště je navrženo jako železobetonová 1 x zalomená deska s nadbetonovanými stupni. Venkovní dveře a okna budou plastové. Veškeré vnitřní dveře jsou navrženy jako dřevěné v provedené plném nebo částečně proskleném. Dle požárně bezpečnostního řešení budou některé dveře a okna s požadovanou požární odolností. Objekt je vybaven sekčními rolovacími garážovými vraty. V objektu budou provedeny elektroinstalace a slaboproudé rozvody, zdravotechnické instalace, vzduchotechnika, plynoinstalace, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu.


SO 02 - Zpevněné plochy

V rámci zpevněných ploch bude provedena nová zpevněná plocha před vraty garáže,v místě výkopů pro nové základy a přípojky inženýrských sítí v rámci stavby. Zpevněné plochy jsou živičné. Dešťová voda ze zpevněné plochy před garážemi bude svedena pomocí ACO žlabů do projektované kanalizace.


SO 03 - Přípojka NN

Provedení nové přípojky NN bude nově pomocí zemního kabelu a bude rovněž realizováno přemístění elektroměrového rozvaděče do venkovních volně přístupných prostor.


SO 04 - Přeložka kanalizace

Stavební objekt řeší přeložku stávající kanalizace DN 200 vedenou v okolí požární zbrojnicev Poličné. Navržená přístavba je vedena v trase stávající kanalizace, proto byla navržena její přeložka.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Zlínský kraj
Předmět CPV
  • Výstavba požárních stanic
Datum ukončení příjmu nabídek 26.04.2011 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky http://www.valasskemezirici.cz
Smlouva Rekonstrukce hasičské zbrojnice - Poličná
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Valašské Meziříčí
IČO 00304387
Adresa
Náměstí 7
75701 Valašské Meziříčí
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60051206

Nahoru