Výpis systémových zpráv

Rekonstrukce a odbahnění rybníka Nový v k.ú. Chrášťovice

Datum uveřejnění 25.08.2015  
Označení verze Aktuální  (25.08.2015 09:14:50)
Systémové číslo P15V00005382
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rekonstrukce a odbahnění rybníka Nový v k.ú. Chrášťovice
Druh Stavební práce
Popis Předmětem projektu je odstranění nánosů, oprava hráze rybníka a rekonstrukce technických zařízení rybníka Nový v k. ú. Chrášťovice. Dno rybníka pokrývá místy až 1,2 m vrstva sedimentu. Stav funkčních objektů je naprosto nevyhovující, přeliv je prakticky nefunkční stejně jako spodní výpust.
Účelem opatření je obnovení všech funkcí nádrže (vodohospodářská, krajinotvorná, ekologická, vzhledem k návaznosti na lesní pozemky i funkcí lesních společenstev), vytvoření podmínek pro bezpečné převedení velkých vod, stejně tak běžného užívání.

Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také zaměření stavby v rozsahu požadovaném stavebním úřadem, předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, předložení ostatních dokumentů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, zejména geodetické zaměření díla a předání podkladů v grafické a digitální formě.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Přímé zadání - Zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihočeský kraj
Předmět CPV
  • Výstavba vodních děl
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název obec Chrášťovice
IČO 00251267
Adresa
Chrášťovice 75
38601 Chrášťovice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 506794

Nahoru