Výpis systémových zpráv

Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Velké Opatovice

Datum uveřejnění 28.03.2013  
Datum zahájení zadávacího řízení 01.04.2010
Označení verze Aktuální  (28.03.2013 13:16:57)
Systémové číslo P13V00001460
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Velké Opatovice
Druh Stavební práce
Popis Projekt řeší rekonstrukci a intenzifikaci stávající čistírny odpadních vod pro město Velké Opatovice tak, aby byly splněny požadavky odtoku v souladu s NV ČR 61/2003 Sb. pro kapacitu 5266 EO. Zhotovitel musí při realizaci respektovat fakt, že ČOV bude rekonstruována za provozu, při realizaci stavebních prací nesmí dojít k přerušení provozu nebo zhoršení čistícího efektu, postup prací zhotovitele musí být přizpůsoben zajištění funkce ČOV, provozovateli ČOV musí být zachovány základní technické a bezpečnostní podmínky pro řádné provozování ČOV. Cílem projektu je snížení znečištění vodních toků naplněním požadavků směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 66 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Užší řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 60040555
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
Datum ukončení příjmu nabídek 23.04.2010 12:00:00
Lhůta pro podání žádostí o účast
URL detailu veřejné zakázky http://www.isvz.cz/ISVZ/VZ/Vypis.ashx?id=3a62dfaf-4b3a-4183-a82d-9e5514bd6a37
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Velké Opatovice
IČO 00281247
Adresa
Zámek 14
67963 Velké Opatovice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60055060

Nahoru