Výpis systémových zpráv

Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Kájov - CZ.1.02/1.1.00/12.15626

Datum uveřejnění 10.02.2014  
Datum zahájení zadávacího řízení 07.02.2014
Označení verze Aktuální  (04.07.2014 12:22:18)
Systémové číslo P14V00000526
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Kájov - CZ.1.02/1.1.00/12.15626
Druh Stavební práce
Popis Předmětem díla je rekonstrukce a intenzifikace ČOV Kájov. V návrhu technického řešení je zvolena technologická linka čištění odpadních vod v sestavě mechanického a biologického čištění. Kapacita ČOV je navržena pro čištění odpadních vod od 1400 EO. Navržená ČOV pracuje na principu nízkozátěžové aktivace se stabilní nitrifikací. Odpadní vody z obce budou přivedeny přes lapák štěrku, hrubé česle a lapák písku do čerpací stanice. Průtoky nad maximální množství budou z čerpací stanice odlehčovány do toku. Vody z čerpací jímky budou čerpány na zařízení pro mechanické předčištění, které představují jemné česle s lisem shrabků. Pro mechanické předčištění natéká odpadní vody přes rozdělovací objekt do dvou biologických linek. Uprostřed každé linky je umístěna dosazovací nádrž. V aktivační nádrži dochází k vlastnímu biologickému čištění odpadních vod. Odstraňování nerozpustných látek probíhá koagulací a sorpcí. Nitrifikace probíhá ve dvou stupních, kde v prvním se amoniální dusík oxiduje na dusitany a ve druhém jsou dusitany oxidovány na dusičnany. Obě reakce provádějí nitrifikační bakterie. Dusitany a dusičnany jsou dále denitrifikovány na plynný dusík. V aktivační nádrži probíhá současně nitrifikace a denitrifikace. Aktivovaný kal se od vyčištěné odpadní vody separuje v dosazovací nádrži. Odsazená kalová voda je odváděna do čerpací jímky a kal z kalové nádrže je odvážen k dalšímu zpracování. Veškeré práce na rekonstrukci ČOV budou provedeny za provozu ČOV, bez přerušení čištění odpadních vod. Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění povinné publicity projektu.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 24 848 000,00 Kč
Druh ZŘ Užší řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 377201
Hlavní místo plnění Jihočeský kraj
Předmět CPV
  • Čistírny odpadních vod
Datum ukončení příjmu nabídek 14.04.2014 13:00:00
Lhůta pro podání žádostí o účast 24.02.2014 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Kájov
IČO 00245933
Adresa
Kájovská 100
38221 Kájov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 360890

Nahoru