Výpis systémových zpráv

„REGENERACE ZÁMECKÉHO PARKU – VELKÉ OPATOVICE"

Datum uveřejnění 28.03.2013  
Datum zahájení zadávacího řízení 20.05.2011
Označení verze Aktuální  (28.03.2013 13:06:41)
Systémové číslo P13V00001458
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „REGENERACE ZÁMECKÉHO PARKU – VELKÉ OPATOVICE"
Druh Služby
Popis Předmětem veřejné zakázky je regenerace zeleně zámeckého parku ve Velkých Opatovicích, který je kulturní památkou dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Regenerace zahrnuje území o rozloze 13,5 ha. Součástí regenerace je návrh pěstebních opatření a kácení dřevin, výsadba stromů a keřových skupin a návrh podpůrných dřevin jako účinná stabilizace svahů a také jako náhrada trávníku. Celková plocha regenerované zeleně je 8 ha. Cílem projektu je zachování stávající funkce a vzhledové autenticity parku, ošetření stávajících dřevin, dosázení solitérních dřevin, regenerace obvodového porostního pláště, modelace prostoru keřovými výsadbami v přední části parku, eliminování rušivých prvků v parku a zachování (obnovení) druhové skladby dřevin. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále zpracování dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom digitálním vyhotovení na DVD-R. Dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel objednateli po dokončení díla při jeho předání do užívání. Součástí předmětu této veřejné zakázky je též zhotovení a postavení velkoplošného informačního panelu v místě, kde je projekt realizován, a to po celou dobu průběhu realizace projektu, a dále zhotovení stálé informační tabule (trvalá pamětní deska) v souladu s Grafickým manuálem publicity OPŽP (k dispozici na www.opzp.cz v sekci Pokyny pro žadatele a příjemce. Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky obsahuje zadávací dokumentace. Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 691 673,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 60066440
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Služby vysazování a údržby zelených ploch
Datum ukončení příjmu nabídek 09.06.2011 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky http://www.isvz.cz/ISVZ/VZ/Vypis.ashx?id=7aa16c45-f930-4b44-a904-4a2f943331d6
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Velké Opatovice
IČO 00281247
Adresa
Zámek 14
67963 Velké Opatovice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60055060

Nahoru