Výpis systémových zpráv

"REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ - VARNSDORF - I. ETAPA 2012" - část Parkoviště, chodníky a ostatní úpravy

Datum uveřejnění 27.04.2012  
Datum zahájení zadávacího řízení 27.04.2012
Označení verze Aktuální  (15.01.2013 09:30:27)
Systémové číslo P12V00000387
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky "REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ - VARNSDORF - I. ETAPA 2012" - část Parkoviště, chodníky a ostatní úpravy
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění je realizace výstavby parkoviště, chodníků, rozšíření VO, provedení vegetačních úprav a umístění mobiliáře v rámci regenerace panelového sídliště Západní – Husova ul. ve Varnsdorfu. Realizace veřejné zakázky souvisí s veřejnou zakázkou „Regenerace panelového sídliště – Varnsdorf - I. etapa 2012“ – část Dětské hřiště 06.Plnění této části veřejné zakázky je blíže specifikováno v projektové dokumentaci, jejímž zpracovatelem je projekční kancelář ProProjekt s.r.o., Rumburk a která je nedílnou součástí zadávací dokumentace tvořící přílohu této výzvy. Součástí předmětu plnění je dále zajištění vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před zahájením prací a všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení stavby.Součástí předmětu plnění je i dokumentace skutečného provedení ve dvou vyhotoveních a geometrický plán v jednom vyhotovení. Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen ve výkazu výměr a v projektové dokumentaci, jejímž zpracovatelem je projekční kancelář ProProjekt s.r.o., Rumburk, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace tvořící přílohu této výzvy.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 4 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Ústecký kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 16.05.2012 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky http://www.varnsdorf.cz/cz/urad/verejne-zakazky/zverejnene-zakazky/
Smlouva "REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ - VARNSDORF - I. ETAPA 2012" - část Parkoviště, chodníky a ostatní úpravy
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Varnsdorf
IČO 00261718
Adresa
Nám. E. Beneše 470
40747 Varnsdorf
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60057885

Nahoru