Výpis systémových zpráv

Realizace úspor energie – Oblastní charita Polička, Vrchlického 185

Datum uveřejnění 06.06.2014  
Datum zahájení zadávacího řízení 06.06.2014
Označení verze Aktuální  (09.10.2014 11:21:16)
Systémové číslo P14V00003164
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Realizace úspor energie – Oblastní charita Polička, Vrchlického 185
Druh Stavební práce
Popis Předmětná stavba představuje realizaci souboru opatření ke snížení energetické náročnosti objektu.

Stavební úpravy počítají s kompletním zateplením objektu, výměnou stávajících výplní otvorů, zateplením stropní konstrukce posledního podlaží, zateplením zdiva chodby a osazením nového zdroje vytápění – tepelné čerpadlo vzduch – voda.

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci:

•projektová dokumentace pro provedení stavby, č. 2013-38, zpracovaná projekční firmou ŠAFÁŘ CZ s.r.o., Nová 205, 572 01 Polička, IČ: 28850106 (příloha č. 7 zadávací dokumentace),
•zpráva o energetickém auditu ze dne 19.8.2013, č. 042/2013, zpracovaná Jaromírem Džbánkem, energetický specialista, č.o. 0203 (příloha č. 8 zadávací dokumentace),
•neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 9 zadávací dokumentace).
•stavební povolení ze dne 20.1.2014, č.j.: MP/01098/2014/SÚ/K (příloha č.13 zadávací dokumentace)
•závazné stanovisko MěÚ Litomyšl, oddělení státní památkové péče ze dne 21.11.2013, č.j.: MěÚ Litomyšl 29767/2013 (příloha č.13 zadávací dokumentace)
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 400 697,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Pardubický kraj
Předmět CPV
  • Tepelná čerpadla
  • Stavební úpravy zařízení sociální péče
Datum ukončení příjmu nabídek 20.06.2014 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Realizace úspor energie – Oblastní charita Polička, Vrchlického 185
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Polička
IČO 00277177
Adresa
Palackého nám. 160
57201 Polička
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60053842

Nahoru