Výpis systémových zpráv

Realizace energeticko -úsporných opatření na objektech MŠ Herálec

Datum uveřejnění 24.04.2013  
Datum zahájení zadávacího řízení 25.04.2013
Označení verze Aktuální  (14.06.2013 10:04:36)
Systémové číslo P13V00002135
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Realizace energeticko -úsporných opatření na objektech MŠ Herálec
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je zateplení obvodových stěn, střešního pláště, výměna otvorových výplní, rekonstrukce zdroje tepla, instalace tepelného čerpadla země – voda a rekonstrukce otopné soustavy - dále viz PD.
Akce bude financována částečně z vlastních zdrojů investora a částečně z prostředků Operačního programu Životního prostředí, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS).
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka stavby, která je technicky definována projektovou dokumentací vč. výkazu výměr v elektronické podobě.
Jedná se o projektovou dokumentaci pod názvem “Realizace energeticko - úsporných opatření na objektu MŠ obce Herálec“ zpracovaná firmou IP IZOLACE POLNÁ, divize energetické projekty, Tyršova 405, 588 13 Polná, zakázka z prosince 2012.
Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby včetně výkazu výměr - v souladu s § 44 odst. 4) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Předmět plnění této veřejné zakázky je podrobněji vymezen výše uvedenou projektovou dokumentací a Obchodními podmínkami - Návrhem smlouvy o dílo. Součástí díla „Realizace energeticko - úsporných opatření na objektu MŠ Herálec“ jsou všechny práce a činnosti nezbytné pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání a v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 5 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Vysočina
Předmět CPV
  • Stavební úpravy budov mateřských škol
Datum ukončení příjmu nabídek 10.05.2013 08:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Herálec
IČO 00267457
Adresa
Herálec 257
58255 Herálec
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ VZ 351382

Nahoru