Výpis systémových zpráv

Půdní vestavba učebny PC a přístavba výtahu ZŠ v Horním Jiřetíně

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 04.01.2019  
Datum zrušení 04.01.2019
Datum zahájení zadávacího řízení 04.01.2019
Označení verze Aktuální  (04.01.2019 12:42:30)
Systémové číslo P19V00000044
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Půdní vestavba učebny PC a přístavba výtahu ZŠ v Horním Jiřetíně
Druh Stavební práce
Popis Jedná se o stávající zděný objekt základní školy. Původní část budovy č.p. 126 byla postavena již v roce 1831 jako škola o dvou třídách. Přístavba byla dokončena v roce 1899. Počátkem let 1960 byla dokončena přístavba dvou učeben (severozápadní křídlo).

Ve 3.NP objektu ZŠ (nevyužívané půdní prostory) bude zrealizována učebna výpočetní techniky a kabinet výpočetní techniky. Dále bude realizován kabinet jazyků ve stávajícím prostoru skladu, nástupní chodba do výtahu a chodba k únikovému požárnímu schodišti. Vstup do prostor bude po nově realizovaném schodišti z 2.NP. Nástup na schodiště bude ze stávající chodby 2.NP. Původní schodiště je dřevěné, úzké a strmé, nevyhovující novým potřebám a požadavkům. Bude nutné v souvislosti s realizací schodiště dispozičně upravit prostory kanceláří školy ve 2.NP tak, aby nové schodiště mohlo být prostorově provedeno v souladu s ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy.

V rámci stavebních úprav bude realizována přístavba fasádního výtahu o 3 stanicích. Nástup do 1. stanice bude v úrovni 1. NP. Bezbariérovost přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu bude zajištěna přístupem přes zadní vstup do objektu, ze severovýchodního průčelí, kde je stávající zajištění bezbariérového přístupu. Na této trase bude nutné provést vyrovnání stupně 100 mm, který je na vstupu do školní chodby 1. NP. Požadovaný maximální výškový rozdíl 20 mm je možné zajistit mobilní rampou o délce 1150 mm.

Podrobnější informace o předmětu plnění jsou obsaženy v přílohách č. 3 (neoceněný výkaz výměr) a č. 4 (projektová dokumentace).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 10 175 472,05 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Ústecký kraj
Předmět CPV
  • Výtahy
  • Stavební práce
  • Stavební úpravy školních budov
  • Elektroinstalační práce
  • Instalace a montáž topení, větrání a klimatizace
Datum ukončení příjmu nabídek 25.01.2019 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Základní a Mateřská škola Horní Jiřetín
IČO 70838976
Adresa
Školní 126
43543 Horní Jiřetín
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-042138

Nahoru