Výpis systémových zpráv

Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí

Datum uveřejnění 29.06.2012  
Datum zahájení zadávacího řízení 29.06.2012
Označení verze Aktuální  (06.12.2012 14:12:31)
Systémové číslo P12V00001169
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí
Druh Stavební práce
Popis Účelem stavby „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí“ je upravit tuto stanici s cílem dosáhnou co nejvyšší traťové rychlosti a dosažení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC, průjezdného průřezu Z-GC a traťové třídy zatížení D4 UIC. Dalšími cíly stavby je modernizace zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení a trakčního vedení podle zásad modernizace železničních koridorů, zajištění napájení technologií a stanice. Stanice bude plně peronizována nástupišti s mimoúrovňovým přístupem, a to i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Pro minimalizaci vlivu hluku na okolní zástavbu bude trať vybavena protihlukovými stěnami (PHS) a vybrané obytné domy pak individuálními protihlukovými opatřeními (IPO). V současné době je přes třebovské zhlaví stanice dvěmi úrovňovými železničními přejezdy vedena místní komunikace do Kerhartic, na kterou je napojena i stávající výpravní budova uprostřed kolejiště stanice. Cílem stavby je oba železniční přejezdy zrušit a pro chodce a cyklisty nahradit podchodem pro pěší. Pro silniční vozidla bude v rámci stavby realizováno nové přemostění Tiché Orlice s komunikačním napojením k novému přednádraží a do Kerhartic.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 437 176 000,00 Kč
Druh ZŘ Ostatní zadávací řízení dle zákona č.137/2006 Sb.
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 222891
Hlavní místo plnění Pardubický kraj
Předmět CPV
  • Výstavba železnic
Lhůta pro podání žádostí o účast
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IČO 70994234
Adresa
Dlážděná 1003
11000 Praha 1, Nové Město
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60053451

Nahoru