Výpis systémových zpráv

Projektové práce k projektu "Bezpečná doprava na Heřmaničce"

Datum uveřejnění 11.07.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 11.07.2018
Označení verze Aktuální  (05.10.2018 08:36:05)
Systémové číslo P18V00005698
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Projektové práce k projektu "Bezpečná doprava na Heřmaničce"
Druh Služby
Popis Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně dokumentace pro provádění stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro zadání a následnou realizaci projektu „Bezpečná doprava na Heřmaničce“, který spočívá ve výstavbě cyklistické stezky na bývalém drážním tělese.

Předmět zakázky zahrnuje i související inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolení, výkon autorského dozoru v průběhu realizace projektu a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Součástí předmětu zakázky je i spolupráce se zadavatelem při výběru dodavatele stavby.

Zadavatel předpokládá, že mu budou na realizaci projektu poskytnuty finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“). Z tohoto důvodu bude projektová dokumentace zpracována v souladu s „a „Pravidly pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty”, která tvoří přílohu č. 8 ZP (dále jen „Pravidla SFDI pro cyklostezky“) a v souladu s „Pravidly pro financování z rozpočtu SFDI“, která jsou k dispozici na https://www.sfdi.cz/ pod záložkou „Pravidla, metodiky a ceníky“. Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky bude i spolupráce se zadavatelem při zpracování podkladů pro žádost o poskytnutí dotace ze SFDI včetně případných konzultací se zástupci SFDI.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Architektonické, technické a plánovací služby
  • Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
  • Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu
  • Poradenské inženýrství a stavební služby
Datum ukončení příjmu nabídek 27.07.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70946213
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko
IČO 70946213
Adresa
náměstí T.G.M. 37
46401 Frýdlant
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 237338

Nahoru