Výpis systémových zpráv

Projekt rekonstrukce ústředního vytápění v Pálffyovském paláci

Datum uveřejnění 02.05.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 02.05.2019
Označení verze Aktuální  (08.08.2019 11:51:20)
Systémové číslo P19V00003466
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Původní systémové číslo P19V00000007
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Projekt rekonstrukce ústředního vytápění v Pálffyovském paláci
Druh Služby
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby včetně zajištění inženýrských činností spojených se zajištěním vydání stavebního povolení na akci „Projekt rekonstrukce ústředního vytápění v Pálffyovském paláci“, Valdštejnská 158/14, 159/16 Malá Strana, Praha 1., dle podkladů, které budou vydány kontaktní osobou na vyžádání.

Po provedené prohlídce místa plnění je třeba podrobné zaměření laser scannerem prostoru 1. patra, přízemí a sklepů (celkem 5640 m2) včetně prvků v detailu 3D, digitalizace, detailní ortofotoplány jednotlivých místností (video ve 3D), vypracování podkladů – půdorysů a řezů pro profese s tabulkami místností.

Součástí projektové dokumentace pro provedení stavby budu
A Průvodní zpráva,
B Souhrnná technická zpráva, POV,
C Situační výkresy – orientace v objektu,
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení,
Architektonicko-stavební řešení, koordinace,
MaR,
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ (výpočet tepelných ztrát, výpočet hydrauliky, návrh otopných těles a rozvodů, konzultace na OPP, zaměření současného stavu pro demontáže, PENB),
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – neoceněný,
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – oceněný.

Je také nezbytné zabezpečit restaurátorské průzkumy, mykologické průzkumy, provést architektonicko – stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, řešení ústředního vytápění, PBŘS, zdravotní techniku, VZT, prostorovou akustiku, CCTV, EZS, SLP, EPS atd.
Inženýrská činnost bude také zahrnovat zajištění vydání závazného stanoviska OPP a ohlášení stav. Úřadu.
Společně s dokumentací pro vydání stavebního povolení je třeba zpracovat prováděcí projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby a její realizaci.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 890 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Hlavní město Praha
Předmět CPV
  • Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
Datum ukončení příjmu nabídek 29.05.2019 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/prazska-konzervator-praha-1-na-rejdisti-1_782/p...
Smlouva Projekt rekonstrukce ústředního vytápění v Pálffyovském paláci
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
IČO 70837911
Adresa
Na Rejdišti 1 77
11000 Praha 1
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2019-015099

Nahoru