Výpis systémových zpráv

Přístavba strojírenské haly

Datum uveřejnění 10.12.2019  
Označení verze Aktuální  (15.01.2020 19:03:39)
Systémové číslo P19V00010292
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Přístavba strojírenské haly
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky jsou stavební práce, spočívající v provedení přístavby haly ke stávající hale č.p. 1353 v Uničově, včetně napojení na inženýrské sítě, jde o stavbu trvalou. Objekt bude jednopodlažní a bude propojen ke stávající hale. Hlavní plocha bude využívána jako výrobní a skladovací hala, ve které budou umístěny stroje a jeřábová dráha s nosností 16 tun. Na halu bude dispozičně navazovat sociální zázemí s kanceláří.
Stavební práce budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací, která tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace. (Blíže viz zadávací dokumentace.)

Nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů, ale o výběrové řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 26 435 292,51 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Olomoucký kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce na průmyslových budovách
Datum ukončení příjmu nabídek 14.01.2020 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název DAVON s.r.o.
IČO 60775980
Adresa
Šumperská 1353
78391 Uničov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 641180

Nahoru