Výpis systémových zpráv

PŘIPOJENÍ HYDROVRTU CH-1, VODOVOD CHOUSTNÍK

Datum uveřejnění 27.05.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 15.04.2019
Označení verze Aktuální  (22.11.2019 14:37:04)
Systémové číslo P19V00004191
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky PŘIPOJENÍ HYDROVRTU CH-1, VODOVOD CHOUSTNÍK
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je připojení průzkumného hydrogeologického vrtu CH-1 do systému zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Stavbu budou tvořit:
1) vrt CH-1 osazen ponorným čerpadlem a v jeho ústí bude zbudována manipulační šachta s odvodněním případné průsakové vody. Odvodnění bude zaústěno ve vzdálenosti cca 38 m do existujícího koryta. V okolí vodního zdroje budou vyhlášena ochranná pásma vodního zdroje, vč. jejich oplocení a označení.
2) přívodní výtlačný řad délky 494 m, v jehož souběhu bude veden silový a ovládací kabel. Do rýhy bude uloženo i nové potrubí ze stávajícího vrtu HV-20 délky 135 m. Důvodem zdvojení potrubí je zvýšení provozní spolehlivosti a zejména získání záložní technologie pro případ odstávky.
3) úprava technologické části v manipulační komoře stávajícího vodojemu na technologické lince pro úpravu vody. Ta je členěna na dvě části – provzdušení (redukce Rn) a filtraci (redukce Fe a Mn), včetně čerpání na filtr a pracího čerpadla pro regeneraci filtru.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihočeský kraj
Předmět CPV
  • Zařízení pro vystrojení vrtu
  • Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
  • Instalace a montáž přístrojů a zařízení na čištění a filtrování vody
Datum ukončení příjmu nabídek 30.04.2019 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva PŘIPOJENÍ HYDROVRTU CH-1, VODOVOD CHOUSTNÍK
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Choustník
IČO 00252361
Adresa
Choustník 16
39118 Choustník
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 371479

Nahoru