Výpis systémových zpráv

Poskytnutí úvěru na předfinancování dotace

Datum uveřejnění 02.08.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 02.08.2018
Označení verze Aktuální  (02.06.2020 08:53:55)
Systémové číslo P18V00006371
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Poskytnutí úvěru na předfinancování dotace
Druh Služby
Popis 1. Předmět plnění
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb – Poskytnutí úvěru na předfinancování dotace k projektu „Stavební úpravy a nadstavba ZŠ Klášterní, Moravský Krumlov“ ve výši 16 500 000,- Kč (slovy: šestnáctmilionůpětsettisíckorunčeských).

Podmínky zadavatele pro požadovaný úvěr:
1. výše úvěru 16 500 000,- Kč
2. úroková sazba: stanovena pohyblivá dle 3M PRIBORu stanoveného ČNB k 1.8.2018 plus pevná odchylka stanovená uchazečem v procentech
3. splátky jistiny nerovnoměrné po obdržení dotace poskytovatele: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, identifikační číslo EIS CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003676
4. splátky úroků pravidelně měsíčně, počínaje měsícem, v němž došlo k prvnímu čerpání úvěru
5. splacení úvěru do termínu 31.12.2019
6. předpokládané čerpání úvěru nejpozději do 29.7.2019
7. způsob zajištění úvěru – rozpočtovými příjmy města
8. Město Moravský Krumlov povede platební styk na běžných účtech u peněžních ústavů v dosavadním rozsahu, podmíněné poskytnutí úvěru převodem platebního styku není umožněno
9. způsob úročení – skutečný počet dnů na rok o 360 dnech (ATC/360)
10. rezervace finančních prostředků z nečerpaného úvěru – zadavatel požaduje rezervaci zdarma
11. případné nedočerpání úvěru musí být umožněno, uchazeč uvede za jakých podmínek, zadavatel požaduje možnost nedočerpání úvěru bez sankce
12. předpokládané uzavření smlouvy do 30.9.2018
13. způsob čerpání – zadavatel požaduje čerpání úvěru na běžný účet zadavatele s následným doložením účelovosti čerpání prostředků, vč.refinancování již uhrazených výdajů
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 2' 56.1527" N, 16° 18' 42.1124" E
Předmět CPV
  • Poskytování úvěrů
Datum ukončení příjmu nabídek 27.08.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Poskytnutí úvěru na předfinancování dotace
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Moravský Krumlov
IČO 00293199
Adresa
nám. Klášterní 125
67211 Moravský Krumlov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 222524

Nahoru