Výpis systémových zpráv

Pořízení technologie pro recyklaci použitého abraziva ve společnosti PROCESSING a.s.

Datum uveřejnění 30.03.2021  
Označení verze Aktuální  (12.05.2021 15:17:55)
Systémové číslo P21V00002002
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Pořízení technologie pro recyklaci použitého abraziva ve společnosti PROCESSING a.s.
Druh Dodávky
Popis 1) Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele
Dodávky
Předmětem zakázky je:
Předmětem zakázky je dodávka technologie pro recyklaci použitého abraziva
Podkladem pro vypracování nabídky je technická specifikace, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako příloha č. 1.
Uchazeč ve své nabídce předloží specifikaci zařízení dle přílohy č. 1 Technická specifikace, ze které bude patrné, že požadované parametry jím nabízené plnění splňuje.
Pokud nabídka uchazeče nebude splňovat minimální požadavky definované v příloze č. 1 Technická specifikace, bude to důvodem pro vyřazení nabídky z dalšího hodnocení a vyloučení uchazeče z účasti ve výběrovém řízení.
Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení!
Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Zadavatel umožňuje dílčí plnění: NE

2) Předpokládaná hodnota zakázky14 000 000,00 Kč bez DPH

3) Doba a místo plnění zakázky
Místo realizace projektu se nachází na adrese:
Zahradní 1610/40, 792 01 Bruntál, parcelní číslo 3701/92, k. ú. Bruntál-město
Termín dodání (měsíců od podpisu smlouvy) 6 měsíců

4) Lhůta a místo pro předkládání nabídky
Lhůta pro předkládání nabídek končí dne 30. 4. 2021 v 14:00
Nabídky budou doručeny na adresu:
Zahradní 1610/40, 792 01 Bruntál

5) Kontaktní osoba
Zastoupení zadavatele v zadávacím řízení:
Identifikace zadavatele (název, sídlo, IČ, oprávněná osoba)
EU LEGAL ADVISORY, s.r.o
Vladislavova 250
397 01 Písek
(Technologické centrum Písek – šedivá budova)
IČ: 29377099
Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Novosad
Telefon: +420 775 437 017
email: lubos.novosad@vyberove-rizeni.info
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 14 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Recyklované druhotné suroviny
  • Zařízení pro recyklaci
Datum ukončení příjmu nabídek 03.05.2021 15:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název PROCESSING a.s.
IČO 02436884
Adresa
Zahradní 1610/40
79201 Bruntál
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2019-007931

Nahoru