Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Pořízení technologie do společnosti Tauchman...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 23.05.2018  
Označení verze Aktuální  (07.08.2018 11:44:31)
Systémové číslo P18V00004055
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Pořízení technologie do společnosti Tauchman SWS s.r.o.
Druh Dodávky
Popis 1) Identifikace zadavatele
Název: Tauchman SWS s.r.o.
Sídlo: Nouzov 400, 514 01 Jilemnice
Zastoupený: Ing. Jindřich Tauchman
IČ: 02487799
DIČ: CZ02487799

Zastoupení zadavatele v zadávacím řízení:

Název: EU LEGAL ADVISORY, s.r.o.
Sídlo: Veveří 3163/111, 616 00 Brno
IČ: 29377099
Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Novosad
Telefon: +420 775 437 017
E-mail: lubos.novosad@vyberove-rizeni.info

Zadavatel se rozhodl nechat se na základě příkazní smlouvy zastoupit při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením výše uvedenou osobou. Osoba zastupující zadavatele splňuje požadavek nepodjatosti a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení nebude účastnit.

2) Název zakázky
Pořízení technologie do společnosti Tauchman SWS s.r.o.

3) Druh zakázky
- Dodávky.

4) Předmět zakázky

Předmětem zakázky je dodávka technologie do společnosti Zadavatele.
Zadavatel se rozhodl rozdělit tuto zakázku na 8 dílčích části, v rámci jednotlivých částí bude pořízeno:
Část A: Ohraňovací CNC lis
Část B: Vystřihovač rohů s variabilním úhlem
Část C: Kompresor
Část D: Pískovačka
Část E: Ohýbačka trubek
Část F: Co2 laser
Část G: 2x Svařovací stůl
Část H: Vodní paprsek

Uchazeč může předložit nabídku na celý rozsah dodávky A až H uvedený v zadávací dokumentaci a jejích přílohách dohromady, nebo jen pro každou část zakázky A až H zvlášť.

Podkladem pro vypracování nabídky je technická specifikace pro každou část zakázky, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace jako příloha č. 1.
Uchazeč ve své nabídce předloží specifikaci zařízení dle přílohy č. 1 Technická specifikace, ze které bude patrné, že požadované parametry jím nabízené plnění splňuje.
Pokud nabídka uchazeče nebude splňovat minimální požadavky definované v příloze č. 1 Technická specifikace, bude to důvodem pro vyřazení nabídky z dalšího hodnocení a vyloučení uchazeče z účasti ve výběrovém řízení.
Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Zadavatel umožňuje dílčí plnění

5) Lhůta a místo pro podání nabídky
- Lhůta pro předkládání nabídek končí dne 26. 6. 2018 v 14:00 hod viz dodatečná informace č. 2

- Nabídky budou doručeny na pobočku osoby zastupující zadavatele:

EU LEGAL ADVISORY, s.r.o.
Vladislavova 250
397 01 Písek
(Technologické centrum Písek - šedivá budova)6) Kontaktní osoba zadavatele
Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Novosad
Telefon: +420 775 437 017
E-mail: lubos.novosad@vyberove-rizeni.info


7) Další (nepovinné) informace
- Předpokládaná hodnota zakázky je 9 900 000 Kč bez DPH

- Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 9 900 000,00 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Lasery
  • Kompresory
  • Obráběcí a tvářecí stroje s laserem a obráběcí centra
  • Stroje pro ohýbání, překládání rovnání nebo lisování
  • Lisy
  • Svařování
  • Čištění trubkových konstrukcí tryskáním
Datum ukončení příjmu nabídek 26.06.2018 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Tauchman SWS s.r.o.
IČO 02487799
Adresa
Nouzov 400
51401 Jilemnice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru