Výpis systémových zpráv

Poradenství a inženýrská činnost v projektech Thermal Pasohlávky

Datum uveřejnění 02.11.2015  
Datum zahájení zadávacího řízení 05.08.2013
Označení verze Aktuální  (02.11.2015 11:22:38)
Systémové číslo P15V00007009
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Poradenství a inženýrská činnost v projektech Thermal Pasohlávky
Druh Služby
Popis Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) je
a) zajišťování součinnosti s orgány územního rozvoje a obcí Pasohlávky při projednávání nového územního plánu obce Pasohlávky (případně i budoucích změn územně plánovací dokumentace). Tuto činnost bude dodavatel provádět v souladu, a s ohledem na zájmy objednatele jako významného vlastníka pozemků v k.ú. Pasohlávky a k.ú. Mušov, na nichž objednatel připravuje investice a rozhodujícím způsobem se podílí i na koordinaci investic v celém zájmovém území s dalšími investory.
b) poskytování odborné, poradenské a inženýrské činnosti při přípravě a realizaci investičních akcí objednatele v k.ú. Pasohlávky a k.ú. Mušov, zahrnující:
- zpracování a návrh věcných a technických parametrů připravovaných investic a formulovat zadání pro zpracování projektové dokumentace v jednotlivých fázích,
- účast na kontrolách a koordinaci průběhu projektových prací a inženýrských činností při správních řízení, zejména územních a stavebních řízení, posuzování vlivu staveb na životní prostředí atd.,
- účast na kontrole realizace stavby „THERMAL PASOHLÁVKY – technická a dopravní infrastruktura“, tzn. účast na kontrolních dnech stavby, v součinnosti s technickým dozorem investora kontrola realizace stavby, řešení návaznosti stavby na další připravované investiční akce apod.,
- podílet se na zpracování věcné a časové přípravy realizace jednotlivých investičních akcí,
- v případě potřeby zastupovat objednatele při jednáních s orgány státní správy, samosprávy, účastníky řízení, správci inženýrských sítí, a dále ostatními investory v dané lokalitě. Bude-li to potřeba, vystaví objednatel dodavateli plnou moc.
c) dodavatel bude v zájmu zadavatele sledovat a koordinovat vazby investičních akcí jiných investorů v předmětném území z hlediska vazeb na dopravní a technickou infrastrukturu a souvislostí s rozvojem celého území.
d) dodavatel bude poskytovat i další odbornou poradenskou a inženýrskou činnost dle pokynů zadavatele.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 980 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření rámcové dohody
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Dohled nad projektem a dokumentací
Datum ukončení příjmu nabídek 22.08.2013 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ano
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Thermal Pasohlávky a.s.
IČO 27714608
Adresa
Pasohlávky 1
69122 Pasohlávky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 220246

Nahoru